Hoppa till innehåll

Hållbarhetsmål viktiga för internationella studenter

Många studenter från andra länder tycks välja KTH just därför att hållbar utveckling finns med i utbildningen. Dessutom verkar KTH få med beröm godkänt för hur det bedrivs i utbildningen. Det blev tydligt i samband med ett seminarium i förra veckan.

Jag medverkade i ett webbinarium i biblioteket nyligen, där temat var att belysa betydelsen av att de globala hållbarhetsmålen är närvarande i utbildningen på KTH. Seminariet riktade sig till potentiella internationella studenter runt om i världen och syftade till att öka intresset för att välja att studera på KTH.

Flera hundra studenter hade visat intresse i förväg och en stor del av dem deltog online. Bakgrunden var att en uppföljande undersökning visat att många studenter från andra länder hade valt KTH just därför att hållbar utveckling finns med i utbildningen. Dessutom visade resultaten att de internationella studenterna också tyckte att KTH hade levt upp till förväntningarna på hållbarhetsområdet.

Som vicerektor för jämställdhet blev jag nyfiken på om det även fanns en kännedom om att jämställdhet är ett prioriterat område på KTH bland internationella studenter. Det visade sig att detta inte varit i fokus i den undersökning som genomförts. Med vår satsning på att integrera kunskap om jämställdhet och mångfald i alla program skapades dock ett intresse för att utveckla på vilket sätt hållbarhetsmålen lyfts fram i beskrivningen av utbildningen.

Under hösten har vi haft flera möten om på vilket sätt jämställdhet och jämlikhet fångas upp i utbildningen och hur detta kan kommuniceras utåt på ett tydligare sätt. Och nu resulterade det alltså i ett intressant och engagerat webbinarium där förutom jag själv, som representant för Equality Office, även representanter för Sustainability Office och studentföreningen Malvina bidrog med presentationer av vad vi redan gör för att lyfta fram mål 5 och 10 i vårt arbete för hållbarhet i utbildningen.

Vi fick också besvara många nyfikna och relevanta frågor från deltagare om hur vi arbetar både med utbildning och studiemiljö, samt ta emot en del glada tillrop om att det är positivt att jämställdhet och minskad ojämlikhet tar synlig plats i kunskapsförmedlingen om hållbarhetsmålen.