Hoppa till innehåll

Tillsammans bygger vi framtidens utbildning

I veckan gick storträffen av stapeln. Denna gång med framtidens utbildning som tema. Efter att drygt 150 deltagare fått ett sammanfattande föredrag om resultat hittills inom ramverket för framtidens utbildning fortsatte arbetet gruppvis.

En mycket lyckad träff. Just styrkan med storträffarna är möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan lärare, studenter och stödpersonal. Möjligheterna till erfarenhetsutbyte över skolgränser och mellan skolor och det gemensamma verksamhetsstödet. Möjligheterna att välja intresseområde och själv initiera nya. Möjligheterna att fördjupa i prioriterade frågor för KTH:s utbildning (PriU-grupper). Helt enkelt möjligheterna att tillsammans vara delaktiga i KTH:s utveckling.

Denna genuint kollegiala verksamhet som inkluderar alla anställda och studenter på KTH har lyfts fram som en god förebild vid Universitetskanslerämbetets granskning av KTH:s kvalitetssäkringsarbete. Inte minst viktigt är att verksamheten samtidigt sker nära KTH:s ledning, dels genom att vicerektor för utbildning är storträffens ordförande dels genom att PriU-grupperna regelbundet deltar i utbildningsnämndens möten.

Ett aktuellt exempel att lyfta fram är en PriU-grupps arbete med bedömnings- och examinationsmetoder. Ett utmärkt arbete som visar hur periodindelningen av terminerna kan anpassas för en mångfald av examinationsformer i stället för att som nu vara formad för större slutexaminationer i sal. Ett lyckat exempel på arbete som inte endast kommer leda till förändring utan också rimmar väl med framtidens utbildning.

Andra exempel på områden inom framtidens utbildning, och som togs upp vid gruppdiskussionerna under storträffen, omfattar utveckling av utbildning som gynnar studenternas aktiva lärande och förmågan att hantera och lösa omedgörliga problem, breddad rekrytering och deltagande, lärarnas pedagogiska kompetensutveckling samt examination som stödjer och fördjupar lärande. Mycket givande diskussioner och viktiga för KTH:s kliv in i framtiden!