Hoppa till innehåll

Sårbarhet och sanning i kristider

Det sägs att sanningen är det första som går förlorat i ett krig eller en konflikt. Vi har i samband med de senaste dagarnas förskräckliga attack på Ukraina kunnat se hur nyheter snabbt publicerats för att lika snabbt försvinna när de inte kunnat bekräftas.

Vi har sett hur information och desinformation kommit att spela en viktig roll för krigföringen i ett försök att kontrollera kommunikation och historieskrivningen runt vad som skett.

Public service och andra fria trovärdiga medier kommer att spela en ofantligt viktig roll i denna typ av snabba historiska händelser. Vikten av att kunna få at del av en fri och oberoende nyhetsrapportering av vad som sker, lyssna till experters analyser från olika perspektiv och som ett forum för debatt och diskussion är centralt i en fungerande demokrati. En demokratis berättigande kräver att man måste tåla kritisk oberoende granskning.

Det blir då extra beklämmande när man får ta del av hur nyhetsförmedlingen går till i stater som inte lever upp till att vara demokratier där regimer dikterar narrativet och innehållet och berövar medborgarna deras demokratiska rätt att bilda sig egna uppfattningar i frågor baserat på oberoende information.

När man dessutom får ta del av att den estniska public service-organisationen tvingas ta bort inlägg som kommunicerar om Rysslands invasion blir man förfärad över var detta ska sluta.

I ett inledande skede av konflikten inträffade flera cyberangrepp, vilket kanske just är symptomatiskt för sårbarheten i vårt samhälle idag. Internet, elförsörjning och kommunikationssystem är uppenbara måltavlor för angrepp och kan ge förödande konsekvenser för människor och verksamheter. Sanktioner som införs riktar sig också mot digitala företeelser, som att utestänga Ryssland från banksystemet SWIFT. Digitaliseringen är en del av det blodomlopp som får ett samhälle att fungera, samtidigt, visar det sig, är det sårbart och attacker kan få förödande konsekvenser.

Vi ska vara tacksamma och stolta över att vi är ett land med väl fungerande public service med högt förtroende hos medborgarna. Vi ska vara glada och nöjda över att vi är ett land i den absoluta framkanten vad gäller digitalisering. Men ett system är inte starkare än dess svagaste länk. Vi behöver oförtrutet fortsätta vår digitala kunskapsutveckling för att säkerställa robusthet, säkerhet och integritet i alla system. Fri och oberoende press, radio och TV är en av de raraste resurser vi har i tider av kris och oro i världen.