Hoppa till innehåll

Vilse bland klimatbegreppen

Net zero carbon, klimatpositiv, netto noll klimatavtryck, negativa utsläpp. Vad betyder alla dessa begrepp egentligen? Vad kan man lita på? Hur ska jag veta vad som är  ren grönmålning, det vill säga att ett företag ger sken av att vara miljövänligt och vad som faktiskt är rimliga satsningar? Det är en djungel för konsumenterna.

Företag som använder de nya begreppen för att sälja sina produkter har blivit en växande trend i många branscher. Det räcker med att bläddrar igenom en dagstidning eller reklaminslagen i TV. Det svåra är framför allt att hantera informationen när man väljer mellan två förpackningar i till exempel mataffären. Nu senast korades  Arlas produkt Ekologisk Mjölk med netto noll klimatavtryck till årets matbluff. Orättvist kanske många tänker – Arla är väl seriösa?

Men det är inte det som det handlar om i detta fall utan just om den omöjliga situation kunderna ställs inför. Arla välkomnar det faktum att även Konsumentombudsmannen, KO, har anmält Arla för kampanjen. Här behövs tydliga riktlinjer. Inte bara för matvaror utan för resor, energi och andra tjänster.
Oftast handlar ”netto noll klimatavtryck” eller motsvarande om någon slags klimatkompensation där man till exempel köper in och annullerar utsläppsrätter eller planterar träd som binder kol. En vanlig farhåga med klimatkompensering som ofta lyfts fram är att fokus flyttas från den faktiska verksamheten. Om man klimatkompenserar för en flygresa minskar självklart inte utsläppen från resan, men förhoppningsvis leder kompensationen till att finansiera andra klimatförbättrande åtgärder någon annanstans.

Här finns både seriösa och oseriösa aktörer på marknaden. En annan problematisk aspekt är att kompensationen förväntas ske över en lång period medan utsläppet sker i nutid.

När jag för några år sen hyrde bil i USA av en känd amerikansk biluthyrningsfirma erbjöds vi möjligheten att klimatkompensera för användning av bilen under två veckor. Detta kostade då fem dollar som ett engångsbelopp. Jag frågade naturligtvis vad för slags genialiska åtgärder man hade tänkt göra som skulle ha sådan fantastiskt stor effekt. Den vänliga personen bakom disken informerade mig att de dessvärre inte hade fått den informationen ännu och, för övrigt, vad vi de första som valt detta över huvud taget!

Det är inget principiellt fel på klimatkompensering om den är seriös och faktiskt leder till motsvarande klimatnytta, men låt inte detta hindra de förbättringar som kan genomföras i verksamheten och när två veckors bilkörning kan kompenseras för fem dollar – syna korten!