Hoppa till innehåll

Är energieffektivisering okänt begrepp för partierna?

En av årets viktigaste valfrågor är energin. Ingen har missat det, det har ju diskuterats länge. Det brukar handla om tidtabellen för att göra energisystemet mer hållbart genom att primärenergin är koldioxidfri.

Men nu handlar det om något annat, om höga elpriser och brist på energi – eller snarare – effekt i det svenska elenergisystemet. Den så kallade elkrisen. Hur löser vi då det? Vad föreslår de politiska partierna? I DN från den 21 augusti finns inte mindre än 24 olika förslag från de politiska partierna. I princip samtliga förslag går ut på att bygga mer elproduktion i form av kärnkraft och vindkraft samt mer distributionskapacitet inom landet. En hel del förslag går ut på att på olika sätt minska kostnaden för konsumenterna.

Är det något som saknas? Absolut! Ett försvinnande fåtal förslag nämner nämligen ordet energieffektivisering. Är det för abstrakt? Obeforskat? Kanske förväxlas det med hushållning och sänkt levnadsstandard? Är det på något sätt kontroversiellt att producera samma vara eller tjänst med säg 10- 30 procent mindre tillförd energi? I EU används sedan länge begreppet Energy Efficiency First. Detta reflekteras inte alls i den svenska debatten.

Det lär finnas ett tyskt talesätt som säger att när man kliver in i ett rum med lyset tänt: ”…här har det varit en svensk…” När ska vi ändra på det? Amory Lovins (Rocky Mountain Institute och Stanford University) besökte KTH i juni.  Amory Lovins myntade för länge senan det slagkraftiga uttrycket, fritt översatt, ”Den bästa Watten är Negawatten”.  Låt oss hjälpa våra politiska företrädare att begripa detta enkla budskap så de kan lägga till energieffektivisering som en lösning på våra problem!

Tips till politiker och andra: Varför inte börja med att läsa den nya bok som KTH:s Energiplattform tagit fram i samarbete med Vetenskap & Allmänhet. Boken heter Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget. Läs mer om boken och en intervju med en av dess redaktörer .

Eller läs Amory Lovins bok Reinventing the Fire, som kan laddas ner på Reinventing Fire – RMI.