Hoppa till innehåll

Ledarskap för förändring

Det kan inte upprepas nog många gånger; ledarskap är av avgörande betydelse för att få till önskade förändringar i organisationer. Ledare kan övertyga om att det finns problem och utmaningar som medarbetare behöver bli medvetna om för att kunna medverka till förändring. Ledare kan föregripa problem genom att initiera proaktivt arbete för förändring genom att ge vägledning och stöd till andra.

Jag tänker nu på exemplet med att arbeta proaktivt mot utsatthet och sexuella trakasserier. Vi har erhållit data som visar att kvinnor i högre grad än män på KTH upplever utsatthet och trakasserier. Och att många i akademin, både män och kvinnor, upplever brist på respekt på olika vis i vardagliga situationer. Även akademiska ledare upplever en utsatthet i arbetet utifrån sin roll. Oftast är det kollegor bland anställda och andra studenter bland studenter som upplevs som de som trakasserar.

I forskning om sexuella trakasserier brukar det poängteras att det inte är handlingar och beteenden i sig som utgör trakasserier, utan att de behöver kopplas till sammanhang och relation för att kunna förstås. Det finns tre vanliga positioner i en situation där sexuella trakasserier sker, nämligen offer, förövare och åskådare. Ledare kan arbeta med problematik kring var och en av dessa positioner.

I arbete med förändring av organisationskulturen brukar betydelsen av den tredje positionen betonas. Som åskådare, eller anförtrodd, blir vi indragna i ett skeende som kan vara svårt att hantera. Många blir osäkra och vänder hellre bort blicken, tystnar eller ignorerar det som hänt. Då kan ledare bidra genom att t ex vara tydliga med vad som gäller och öppna upp för dialog. Ledare som själva upplever sig utsatta kan hämta stöd och hjälp från andra ledare i kollegiala samtal. Och hur ska då ledare i akademin klara av detta? Det är inga lätta frågor och heller ingen ”quick-fix”.

Ledarutveckling om inkluderande kultur för akademiska ledare på olika nivåer är en väg vidare som komplement till allt övrigt arbete för ökad jämställdhet som redan pågår. Och arbetet pågår, och tålamod är bra att ha.