Hoppa till innehåll

Är KTH ett internationellt universitet eller en svensk myndighet?

Efter sex år som vicerektor för globala relationer kan det vara på sin plats med en reflektion kring KTH:s ställning, nationellt och internationellt. Utan att i detalj värdera KTH:s forskning så är det min uppfattning att vi idag, generellt är mer synliga och överlag mer framgångsrika. Vad beror det på? Det är naturligtvis en kombination … Fortsätt läsa ”Är KTH ett internationellt universitet eller en svensk myndighet?”

Medvetenhet och kunskap förändrar

När jag snart ska avsluta mitt uppdrag som vicerektor för jämställdhet och värdegrund vill jag reflektera kring vad som har hänt under dessa sex år. Främst för att kunna lämna över till en ny ledning, och för att alla de som arbetat med mig får kraften att fortsätta. Ett regeringsuppdrag om att jämställdhetsintegrera var en … Fortsätt läsa ”Medvetenhet och kunskap förändrar”

Hållbart samarbete inom Stockholm trio öppnar nya möjligheter

Stockholm trio är namnet på en universitetsallians mellan KTH, Karolinska institutet och Stockholms Universitet. Inom ramen för alliansen inleddes den gemensamma satsningen Stockholm Trio for Sustainable Action den 1 juni i samband med konferensen “Stockholm+50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity” Arbetet inleddes dock redan för ett drygt … Fortsätt läsa ”Hållbart samarbete inom Stockholm trio öppnar nya möjligheter”

Flera vägar till framtidens utbildning

I måndags ägde höstens storträff rum med temat Hitta vägar till framtidens utbildning. Efter inledningsanföranden av rektor, ordförande för Tekniska högskolans studentkår och ordförande för programledningen, med både bakåt- och framåtblickande perspektiv över utbildningen, följde gruppvisa, framåtblickande diskussioner över 30 olika teman som röstats fram av deltagarna. En stor spännvidd över teman behandlades, innefattande olika … Fortsätt läsa ”Flera vägar till framtidens utbildning”