Hoppa till innehåll

Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan

Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, sägs det i regeringens digitaliseringsstrategi. Bristen på digital spetskompetens sägs vara ett av skälen till att vi halkar efter. Men vad är egentligen digital spetskompetens och hur får man det? Infrastrukturdepartementet och utbildningsdepartementet har tillsammans gett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket i uppgift att utreda … Fortsätt läsa ”Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan”

Digitaliseringen och arbetsmiljön

Får du stressymptom av att använda Ladok? Kan man se e-posten som ett arbetsmiljöproblem? Kan otillräcklig digital kompetens kopplas till sjukskrivningstalen? Digitala arbetsmiljöproblem är det nya. Efter att vi studerat fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöproblem är nu digitala arbetsmiljöproblem det som är i ropet. Men vad innebär det? Digital arbetsmiljö är ”Den arbetsmiljö, med dess … Fortsätt läsa ”Digitaliseringen och arbetsmiljön”

Digitalisering ökar kvalitetstiden med studenterna

Rollen som universitetslärare har varit föremål för mycket effektivisering och rationalisering. Vi förväntas examinera många fler studenter på kortare tid. Det har påverkat den kvalitetstid man får med varje student och minskat tiden för kritiskt tänkande och vetenskaplig diskussion. Kan digitaliseringen kanske vara metoden att komma till rätta med detta? Samtidigt är vi universitetslärare ofta … Fortsätt läsa ”Digitalisering ökar kvalitetstiden med studenterna”

Våga mötas mer digitalt

Kommer vi någonsin att få tillräckligt bra kvalitet i mötet på distans? Går det att ha ett väl fungerande videosamtal eller möte on-line? Mängden system är stor och kräver varierande insatser för installation, uppkoppling eller genomförande. Sedan finns ofta mycket mer att önska vad gäller samtalets kvalitet; fördröjningar i dialogen, rundgång, brister i bandbredden med … Fortsätt läsa ”Våga mötas mer digitalt”

Jan Gulliksen om digitalisering

Vicerektor för digitalisering och professor i Människa-datorinteraktion På den här bloggen kommer jag att skriva om digitaliseringens transformerande kraft och hur den påverkar utbildning, forskning, administration och samverkan både inom universitetet och i det omgivande samhället. Genom digitaliseringen har en helt ny värld öppnats upp där vi arbetar, undervisar och forskar på helt nya sätt.