Hoppa till innehåll

KTH rustar studenterna för framtiden

Det senaste året har utbildningsnämnden på rektors uppdrag intensifierat arbetet med framtidens lärmiljöer och utbildningsmodeller. Med en nulägesanalys som grund har en möjlig väg framåt mejslats ut. Analysen bygger på interna och externa workshoppar, omvärldsanalyser, litteraturstudier, studiebesök, deltagande i nationella och internationella utbildningskonferenser.  KTH behöver fortsatt stärka och vidareutveckla sin utbildning för att rusta studenterna att … Fortsätt läsa ”KTH rustar studenterna för framtiden”

Tillsammans bygger vi framtidens utbildning

I veckan gick storträffen av stapeln. Denna gång med framtidens utbildning som tema. Efter att drygt 150 deltagare fått ett sammanfattande föredrag om resultat hittills inom ramverket för framtidens utbildning fortsatte arbetet gruppvis. En mycket lyckad träff. Just styrkan med storträffarna är möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan lärare, studenter och stödpersonal. Möjligheterna till erfarenhetsutbyte över skolgränser … Fortsätt läsa ”Tillsammans bygger vi framtidens utbildning”

Kompassen inställd på framtiden

Förra veckan deltog jag på Sveriges universitets och högskoleförbunds, SUHF, årskonferens i Luleå med temat framtidens lärosäten med flera internationella inbjudna talare. Denna vecka besökte jag tillsammans med flera KTH-kollegor NTNU i Trondheim och lyssnade på deras framgångsrika arbete med framtidens ingenjörsutbildning som pågått sedan 2019. Två mycket lyckade besök. Inte minst insåg vi att … Fortsätt läsa ”Kompassen inställd på framtiden”

Forskning + utbildning = forskarutbildning?

En mycket stor del av forskningen på KTH utförs av forskarstuderande. Inte minst gäller detta andelen publicerade forskningsartiklar författade av forskarstuderande.  Detta är inte unikt för KTH utan gäller nog för de flesta universitet i Sverige. Men med den nyss genomförda granskningen av KTH:s forskning, Research Assessment Exercise 2021, i åtanke kan det ändå ge … Fortsätt läsa ”Forskning + utbildning = forskarutbildning?”

Vad tar vi med oss från pandemin?

Vaccinationerna pågår för fullt och vi kan se fram emot mer normala förhållanden. Äntligen! Och visst har vi alla fått kämpa extra samtidigt som utmaningarna varit många och ibland känts oöverstigliga. Men vilka är de positiva erfarenheterna som vi kan ta med oss framåt? Det första som dyker upp är digitaliseringen och dess stora möjligheter … Fortsätt läsa ”Vad tar vi med oss från pandemin?”

Nu tar vi rejäla kliv in i framtiden

Just nu genomför utbildningsnämnden ett flertal workshops om framtidens utbildning på KTH. Siktet är inställt på tio år och förändringsresan måste börja redan nu för att lyckas. En förändring  som inte bara är önskvärd utan i allra högsta grad nödvändig. Under förra veckans workshop inspirerade den förre rektorn på Nanyangs tekniska universitet i Singapore tillsammans … Fortsätt läsa ”Nu tar vi rejäla kliv in i framtiden”