Hoppa till innehåll

Vad tar vi med oss från pandemin?

Vaccinationerna pågår för fullt och vi kan se fram emot mer normala förhållanden. Äntligen! Och visst har vi alla fått kämpa extra samtidigt som utmaningarna varit många och ibland känts oöverstigliga. Men vilka är de positiva erfarenheterna som vi kan ta med oss framåt? Det första som dyker upp är digitaliseringen och dess stora möjligheter … Fortsätt läsa ”Vad tar vi med oss från pandemin?”

Nu tar vi rejäla kliv in i framtiden

Just nu genomför utbildningsnämnden ett flertal workshops om framtidens utbildning på KTH. Siktet är inställt på tio år och förändringsresan måste börja redan nu för att lyckas. En förändring  som inte bara är önskvärd utan i allra högsta grad nödvändig. Under förra veckans workshop inspirerade den förre rektorn på Nanyangs tekniska universitet i Singapore tillsammans … Fortsätt läsa ”Nu tar vi rejäla kliv in i framtiden”

Breddad rekrytering ett måste för ökad kvalitet

Just nu genomför Universitetskanslersämbetet en tematisk utvärdering av universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering. Ett viktigt resultat av denna genomlysning kommer att vara de goda exemplen som lärosätena lyfter fram. Vi kommer alla att lära av varandra. Enligt högskolelagen (1992:1434, 1 kap. 5 §) ska lärosätena i sin verksamhet aktivt främja och bredda rekryteringen … Fortsätt läsa ”Breddad rekrytering ett måste för ökad kvalitet”

Ett livslångt lärande som matchar vardagen

Vi utvidgar nu arbetet med det livslånga lärandet genom att intensifiera samarbetet inom uppdragsutbildning med våra strategiska partner. Ett samarbete som kommer att bli lärorikt. KTH har som jag bloggade om senast stora ambitioner att växa inom det livslånga lärandet och ger dessutom mycket starka skäl till detta. Nu lägger vi in en ytterligare växel … Fortsätt läsa ”Ett livslångt lärande som matchar vardagen”

Det livslånga lärandet växlar upp rejält på KTH

Nu arbetar vi intensivt för att öka uppdragsutbildningen och den anslagsfinansierade vidareutbildningen. Det som tillsammans ofta kallas för det livslånga lärandet, från att tidigare ha omfattat 1 procent till att inom några år omfatta 20 procent av den totala utbildningsvolymen på KTH. Detta ambitiösa mål grundar sig på den allt snabbare teknikutvecklingen ofta innehållande disruptiva … Fortsätt läsa ”Det livslånga lärandet växlar upp rejält på KTH”

Spännande andra halvlek för T.I.M.E och KTH

Sedan förra höstens stämma i Paris leder KTH det internationella utbildningsnätverket T.I.M.E Association som består av 57 tekniska universitet, alla med stark internationell prägel, från 25 länder fördelade över större delen av världen. Ordförandeskapet löper över två år och det är nu halvtid. Vi har fokuserat på att författa en vision för T.I.M.E. (Top International … Fortsätt läsa ”Spännande andra halvlek för T.I.M.E och KTH”