Hoppa till innehåll

Breddad rekrytering ett måste för ökad kvalitet

Just nu genomför Universitetskanslersämbetet en tematisk utvärdering av universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering. Ett viktigt resultat av denna genomlysning kommer att vara de goda exemplen som lärosätena lyfter fram. Vi kommer alla att lära av varandra. Enligt högskolelagen (1992:1434, 1 kap. 5 §) ska lärosätena i sin verksamhet aktivt främja och bredda rekryteringen … Fortsätt läsa ”Breddad rekrytering ett måste för ökad kvalitet”

Ett livslångt lärande som matchar vardagen

Vi utvidgar nu arbetet med det livslånga lärandet genom att intensifiera samarbetet inom uppdragsutbildning med våra strategiska partner. Ett samarbete som kommer att bli lärorikt. KTH har som jag bloggade om senast stora ambitioner att växa inom det livslånga lärandet och ger dessutom mycket starka skäl till detta. Nu lägger vi in en ytterligare växel … Fortsätt läsa ”Ett livslångt lärande som matchar vardagen”

Det livslånga lärandet växlar upp rejält på KTH

Nu arbetar vi intensivt för att öka uppdragsutbildningen och den anslagsfinansierade vidareutbildningen. Det som tillsammans ofta kallas för det livslånga lärandet, från att tidigare ha omfattat 1 procent till att inom några år omfatta 20 procent av den totala utbildningsvolymen på KTH. Detta ambitiösa mål grundar sig på den allt snabbare teknikutvecklingen ofta innehållande disruptiva … Fortsätt läsa ”Det livslånga lärandet växlar upp rejält på KTH”

Spännande andra halvlek för T.I.M.E och KTH

Sedan förra höstens stämma i Paris leder KTH det internationella utbildningsnätverket T.I.M.E Association som består av 57 tekniska universitet, alla med stark internationell prägel, från 25 länder fördelade över större delen av världen. Ordförandeskapet löper över två år och det är nu halvtid. Vi har fokuserat på att författa en vision för T.I.M.E. (Top International … Fortsätt läsa ”Spännande andra halvlek för T.I.M.E och KTH”

Vad lärde vi oss av covid-19?

Plötsligt över en natt i mars övergick KTH till nätbaserad undervisning, större delen av campus stängdes för studenterna, antalet zoom-möten ökade explosionsartat och disputationerna blev digitala. Under hösten har våra campus åter öppnat med blandad form av lärandeaktiviteter. Ännu är det inte över, men erfarenheterna är flera. Först och främst visade vi att KTH klarade … Fortsätt läsa ”Vad lärde vi oss av covid-19?”

Digitala disputationer har kommit för att stanna

Förra veckan disputerade en av mina doktorander. Opponenten var från England men satt fast i sitt sommarhus i Frankrike på grund av reserestriktioner. Betygsnämnden satt i Madrid, Paris och Stockholm samt en reservledamot i Luleå. Digitala disputationer minskar resandet och höjer kvaliteten. Diskussionen och frågestunden blev mycket bra och intressant, mycket beroende på initierade frågor … Fortsätt läsa ”Digitala disputationer har kommit för att stanna”