Hoppa till innehåll

Värdegrund i verkligheten

Vem ska se till att den värdegrund som formulerats i styrdokument verkligen efterlevs? Vem ska tolka formuleringarna? Och hur går det till när värdegrunden får betydelse på riktigt? Under det senaste halvåret har jag pratat med andra om hur de tänker kring dessa frågor. Ett fördjupande arbete med hur generella formuleringar om värdegrund kan översättas … Fortsätt läsa ”Värdegrund i verkligheten”

Neutral eller tydlig?

Går det att tänka sig sammanhang som är helt värderingsfria? Det är en fråga som aktualiseras med jämna mellanrum då värderingar, normer och neutralitet diskuteras. Ska vi formulera etiska policys och värdegrund inom akademin, eller går det emot en vetenskaplig objektivitet? Det är bra att frågorna ställs så att vi påminns om de olika ställningstagande … Fortsätt läsa ”Neutral eller tydlig?”

Många frågor om integreringen

Varför ska kunskap om jämställdhet och mångfald integreras i KTH:s utbildningar? Och hur ska det gå till? Det har varit återkommande frågor de senaste veckorna. Svaren kan hämtas i flera av KTH:s styrdokument. Flera av frågorna tangerar det innehåll som ska behandlas inom momentet i utbildningen. På frågan om varför detta ska göras på en … Fortsätt läsa ”Många frågor om integreringen”

Därför hänger jämställdhet och hållbarhet ihop

Jämställdhet är det femte målet i FN:s globala mål för hållbar utveckling och minskad ojämlikhet är det tionde målet.  Det är en av anledningar till att jämställdhet numera ingår i KTH:s nya hållbarhetsmål. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser, samt om den mänskliga rättigheten att leva ett liv fritt från … Fortsätt läsa ”Därför hänger jämställdhet och hållbarhet ihop”

Hur kunskap kan förebygga diskriminering

Jämställdhetsarbetet på KTH präglas av ett pågående förändringsarbete i hela organisationen. Det finns ett starkt stöd från ledningen som underlättar både en tydligare organisering av arbetet och en kraftfull förändringsledning i många processer och beslut. Regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera våra universitet i Sverige är ett viktigt stöd även i det interna KTH-arbetet. Förutom detta förändringsarbete finns … Fortsätt läsa ”Hur kunskap kan förebygga diskriminering”