Om haven och möjligheten att utveckla hållbara havsnäringar

Förenta nationerna har förklarat perioden 2021 till 2030 som ”The decade of ocean science for sustainable development” Anledningen till det är att utan friska hav så kommer vi inte att få en hållbar framtid för mänskligheten. Våra hav förorenas av plaster, organiska miljögifter och stora mängder näring från land. Våra hav har tagit hand om … Continue reading “Om haven och möjligheten att utveckla hållbara havsnäringar”