Till innehåll på sidan

Mer om tävlingen

Sustainable Generation är tävlingen för dig som under det kommande året ska genomföra ett gymnasiearbete på 100 gymnasiepoäng och vill koppla ditt arbete till hållbar utveckling.

Vem kan vara med i tävlingen?

Vare sig du går ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program ska du under det kommande året genomföra ett gymnasiearbete på 100 gymnasiepoäng. Du väljer själv ämnet i samråd med din lärare och har din lärare – eller någon på arbetsplatsen – som handledare. Du väljer också själv om du ska svinga dig över ”med darr på ribban” eller satsa på ett gymnasiearbete som meriterar dig för arbetslivet eller fortsatta studier. Oberoende av vilket program du går kan du garanterat hitta kopplingar till något av de 17 konkreta mål som beskrivs enligt FN:s Agenda 2030.

Tävlingen är öppen för gymnasieelever som hösten 2023 börjar i årskurs 3 och i sina gymnasiearbeten kopplar kunskapsinnehållet inom respektive gymnasieprogram till hållbarhetens ekologiska eller miljömässiga, sociala och/eller ekonomiska dimensioner som de beskrivs i 17 konkreta mål enligt FN:s Agenda 2030.

Gymnasiearbeten från yrkesprogrammen är lika välkomna som tävlingsbidrag från något av de studieförberedande programmen.

Vad är syftet med tävlingen?

Många ungdomar har ett starkt engagemang för miljöfrågor, andra brinner för social rättvisa eller medvetna konsumtionsval. Allt är delar av det så kallade läroplansperspektiv om ”miljö och hållbar utveckling” som ska genomsyra all undervisning. Men det är inte lätt att nå dit i en gymnasieskola som präglas av ämnesundervisning, betyg och tidsbrist.

Stiftelsen Företagsam och Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) vid KTH har tillsammans med samarbetspartners utlyst tävlingen Sustainable Generation för första gången under våren 2022 för att uppmuntra och uppmärksamma gymnasiestudenters engagemang och bidrag till studier inom hållbar utveckling. Prissumman har skänkts av våra samarbetspartners bestående av ett flertal föreningar, institutioner och företag.

Vår tävling har som huvudsyfte att utveckla ungas förmåga och vilja att verka för en hållbar utveckling lokalt och globalt. Men vi vill också skapa ett tryck ”bottom-up” på lärare, rektorer och skolhuvudmän för att stimulera tvärvetenskapliga synsätt och arbetsmetoder.

Tillhör: Sustainable Generation
Senast ändrad: 2023-08-28