Till innehåll på sidan

Disputationer av Soumela Peftitsi och Jonas Hatzenbühler

Publicerad 2022-05-20

Disputation av Soumela Peftitsi den 13 juni 2022, kl. 14:00

Thesis title: Public transport demand and supply management under uneven passenger distributions

Tid: 2022-06-13 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk:   kth-se.zoom.us/j/68428741605

Språk:  Engelska

Ämnesområde:  Transportvetenskap, Transportsystem

Opponent:  Professor Achille Fonzone,

Handledare:  Associate Professor Erik Jenelius, Transportplanering; PhD Oded Cats, Transportplanering

Abstract: Trängsel i kollektivtrafiksystem på grund av ökad mobilitet har blivit ett stort problem för kollektivtrafikoperatörer. Överfulla stationer och fordon ger upphov till restidsvariation och större upplevt obehag för passagerarna. Ojämn fördelning av passagerarbelastning mellan linjer, stationer eller mellan olika vagnar i ett flervagnsfordon leder till ett ineffektivt utnyttjande av kapaciteten och förstärker de negativa effekterna av trängsel.

För detta ändamål finns det ett behov av att förstå passagerarnas resebeteende och orsakerna till den obalanserade passagerarfördelningen samt förbättra kapacitetsutnyttjandet och passagerarnas reseupplevelse genom strategier för efterfråge- och utbudshantering. Läs mer

PhD defense by Jonas Hatzenbühler on 14 June 2022, 10:00

Thesis title: Simulation and optimization of innovative urban transportation systems

Tid: 2022-06-14 kl 10.00

Plats:   Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: kth-se.zoom.us/j/65778805858

Språk:  Engelska

Ämnesområde:  Transportvetenskap, Transportsystem

Opponent:  Associate Professor Joseph Chow, New York University Tandon School of Engineering

Handledare:  Docent Erik Jenelius, Centrum för transportstudier, CTS, Transportplanering; Dr Oded Cats, Centrum för trafikforskning, CTR, Centrum för transportstudier, CTS, Transportplanering; Associate Professor Gyözö Gidofalvi, Geoinformatik

Abstract: De pågående trenderna med urbanisering och e-handel utmanar kontinuerligt de befintliga stadstransportsystemen. Ett stadigt växande antal människor som reser inom tätorter leder till fler resor med kollektivtrafik (PT). Dessutom leder det ständigt ökande antalet urbana logistikverksamheter till fler kommersiella fordon i städerna. Dessa pågående trender och behovet av mer hållbar verksamhet kräver design av robusta och effektiva transportsystem som dessutom ger en hög servicenivå för sina användare. Under de senaste åren har två innovativa tillvägagångssätt föreslagits för att övervinna dessa utmaningar. Det vill säga, för det första, användningen av autonoma bussar (AB) som en ersättning, eller ett tillägg till befintliga PT-system, och för det andra, övervägandet av att konsolidera flera typer av efterfrågan (dvs. passagerare och gods) vid planering och utformning av transportsystem. I denna avhandling studeras båda tillvägagångssätten och deras inverkan på stadstransportsystem utvärderas. Detta uppnås genom att utveckla nya simuleringsbaserade optimeringsmodeller som tar hänsyn till teknikspecifika kostnadsstrukturer och fångar det förändrade driftsättet för olika fordonsteknologier. Läs mer

Tillhör: Centrum för trafikforskning (CTR)
Senast ändrad: 2022-05-20