Till innehåll på sidan

Centrum för trafikforskning (CTR)

Centrum för trafikforskning (CTR) är ett svenskt kompetenscenter som initierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom modellering och analys av trafikprocesser.

CTR-dagen 10 juni 2024

Den 10 juni hölls CTR-dagen för 2024. Huvudtalaren Olof Johansson från Trafikverket höll ett föredrag om Trafikverkets uppdaterade färdplan för ett digitaliserat vägtransportsystem. Centrets talare bidrog med presentationer inom områdena Modellering av persontransport samt Automatisering och trafikledning.  

Alla presentioner hittas i denna länk.

Centrum för Trafikforskning (CTR)

KTH Kungliga Tekniska högskolan
Teknikringen 10
100 44 Stockholm

ctr-info@ctr.kth.se