Till innehåll på sidan

Centrum för trafikforskning (CTR)

Centrum för trafikforskning (CTR) är ett svenskt kompetenscenter som initierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom modellering och analys av trafikprocesser.

CTR-dagen 13 juni 2023

Den 13 juni 2023 hölls CTR dagen. Huvudtalare Jonas Rönnqvist från Volvo Cars presenterade Floating car data for safety and traffic systems. Centrumets talare höll presentationer inom områdena Automatisering & trafikledning samt Modellering av persontransport.

Alla presentioner hittas i denna länk.

Centrum för Trafikforskning (CTR)

KTH Kungliga Tekniska högskolan
Teknikringen 10
100 44 Stockholm

ctr-info@ctr.kth.se