Skip to main content

CTR Day

2022 (in Swedish and English)

CTR Day 2022

Anna Danielsson, LiU, presents the project Multimodal Traffic Management at CTR Day 2022
Anna Danielsson, LiU, presents the project Multimodal Traffic Management at CTR Day 2022
Jeffery Archer, Trafikverket
Jeffery Archer, Trafikverket
Boel Berg Wincent, KTH, presents the project M3 Micromobility
Boel Berg Wincent, KTH, presents the project M3 Micromobility
Guillermo Perez Castro, VTI/LiU, presents.
Guillermo Perez Castro, VTI/LiU, presents.

Programme 2021

Welcome address (pdf 803 kB) , Wilco Burghout, director CTR

Prediktering och Trafikledning

POST2 – Prediktions- och scenariobaserad trafikledning, del 2,
POST2: Speed and Flow Day-Types in Network: does the data type matter? (pdf 988 kB)  - Matej Cebecauer (KTH),
POST2: Proaktiv och robust trafikledning (pdf 933 kB)  - David Gundlegård (LiU)

Utvärdering Motorvägsstyrning (pdf 694 kB) , Ellen Grumert (VTI) 

Uppkopplade och automatiserade fordon

SMART2 – Simulation and Modelling of automated road transport (pdf 1.9 MB) , del 2, David Leffler (KTH) och Ivan Postigo (VTI/LiU) 

Modellering av persontransport

Smarta bytespunkter – metoder för utformning och drift av bytespunkter i kollektivtrafiken (pdf 1.1 MB) Melina Peftitsi (KTH) 

M3 - Resmönster, potential och utformning av delade elskotertjänster (pdf 1.8 MB) , Erik Jenelius (KTH)

Cykeltrafiksimulering (pdf 981 kB) , Guillermo Perez Castro (VTI/LiU) 

David Leffler presents.

2019 Program

Tema: Trafikstyrning och trafikledning

Öppningsanförande (pdf 336 kB) , Wilco Burghout, centrumföreståndare, CTR

Stockholmsregionens utmaningar och trender i transportsystemet (pdf 1.4 MB) , Helena Sundberg, Regionchef, region Stockholm, Trafikverket

Målbilden för morgondagens trafikledning i Storstockholm (pdf 2.9 MB) , Jeffery Archer, Trafikverket

Nästa generations motorvägsstyrning (pdf 3.6 MB) , Joakim Ekström, LiU

Incidenters inverkan på framkomlighet (pdf 4.7 MB) , Ellen Grumert, VTI

Simulation of bus terminals and urban rail stations, Melina Peftitsi (pdf 953 kB) , KTH, Therese Lindberg (pdf 2.7 MB) , LiU/VTI

Prediktions- och scenariobaserad trafikledning (pdf 8.0 MB) , David Gundlegård, LiU, Matej Cebecauer, KTH

Modeling passenger and operation interactions in automated flexible transit feeder solutions (pdf 2.3 MB) , David Leffler, KTH

Erik Jenelius presents.

2017 Program

Tema 1 : Kollektivtrafik, gång och cykel
Optimering i kollektivtrafik, Erik Jenelius
Trafikplanering för kollektivtrafik, cykel och gång, Clas Rydergren

Tema 2 : Modern trafikstyrning i en uppkopplad och delvis automatiserad värld
Självkörande fordon kräver nya trafikmodeller, Johan Olstam
Proaktiv och robust trafikledning , David Gundlegård
Modern trafikstyrning i städer, Xiaoliang Ma

Belongs to: Centre for Traffic Research (CTR)
Last changed: Sep 08, 2022