Skip to main content

CTR Day

2024 (in Swedish and English)

CTR-dagen 2024

Presentation
Presentation
Presentation

Program

Introduction (pdf 2.9 MB)  

  • Wilco Burghout

Keynote

Trafikverkets uppdaterade färdplan för ett digitaliserat vägtransportsystem (pdf 4.4 MB)

  • Olof Johansson (Trafikverket)

Modellering av persontransport

Exploring free-riding behavior: An instrumented bicycle study on the influence of infrastructure design on bicycling (pdf 4.5 MB)

  • Guillermo Perez Castro

Attityder och beteendeförändringar kopplade till parkeringsregleringen för elsparkcyklar (pdf 5.5 MB)

  • Boel Berg Wincent

Är dynamiska busskörfält en bra bussprioriteringsåtgärd? (pdf 2.3 MB)

  • Johan Olstam, Kinjal Bhattacharaya

Datadriven skattning av trafikarbete (pdf 3.6 MB)

  • David Gundlegård, Åsa Forsman

Automatisering & trafikledning

MMTL – Multimodal Trafikledning (pdf 6.6 MB)

  • Analysis of road route choice during incidents - Anna Danielsson
  • Incident analysis from a multimodal perspective - Matej Cebecauer
  • SMART 3 – Simulation Modelling of Automated Road Transport

Automated driving in microscopic traffic simulation (pdf 2.3 MB)  - Ivan Postigo

Deployment of mobile autonomous charging pods for continuous operation of autonomous electric vehicles (pdf 3.8 MB)

  • Mohd Aiman Khan

CTR dagen 2023

Wilco Burghout (KTH), director CTR
Wilco Burghout, KTH and director CTR, presenting the Centre for Traffic Research (CTR)

Välkommen: Wilco Burghout (pdf 1.1 MB)

Jonas Rönnqvist (Volvo Cars): Floating car data for safety and traffic systems
Jonas Rönnqvist, Volvo Cars, presenting Floating car data for safety and traffic systems

Keynote

Jonas Rönnqvist: Floating car data for safety and traffic systems (pdf 3.6 MB)

Automatisering & trafikledning

Utvärdering av varierande hastighetsgränser – vikten av val av jämförbara dagar - Ellen Grumert
Ellen Grumert presenting Utvärdering av varierande hastighetsgränser – vikten av val av jämförbara dagar

Utvärdering av varierande hastighetsgränser – vikten av val av jämförbara dagar - Ellen Grumert, VTI (pdf 1.3 MB)

Alternatives and Attributes in Route Choice Estimation for Urban Traffic Management Using GPS-data -
Anna Danielsson, LiU, presenting Alternatives and Attributes in Route Choice Estimation for Urban Traffic Management Using GPS-data

Alternatives and Attributes in Route Choice Estimation for Urban Traffic Management Using GPS-data - Anna Danielsson (pdf 4.9 MB)

Stockholm multimodal day-types and public transport mode share analysis - Matej Cebecauer
Matej Cebecauer, KTH, presenting Stockholm multimodal day-types and public transport mode share analysis

Stockholm multimodal day-types and public transport mode share analysis - Matej Cebecauer (pdf 3.3 MB)

Simulation Modelling of Automated Road Transport - Erik Jenelius, KTH
Erik Jenelius, KTH, presenting Simulation Modelling of Automated Road Transport

Simulation Modelling of Automated Road Transport - Erik Jenelius (pdf 525 kB)

Modeling perception performance in traffic simulation - Ivan Postigo
Ivan Postigo, LiU, presenting Modeling perception performance in traffic simulation

Modeling perception performance in traffic simulation - Ivan Postigo (pdf 1.9 MB)

Modellering av persontransport

Characterization of bicycle traffic for microscopic traffic simulation - Guillermo Perez Castro
Guillermo Perez Castro, VTI, presenting Characterization of bicycle traffic for microscopic traffic simulation

​​​​​​​Characterization of bicycle traffic for microscopic traffic simulation - Guillermo Perez Castro (pdf 4.2 MB) ​​​​​​​

Parkering av elsparkcyklar - Enkätundersökning av effekter och åsikter kring parkeringsförbudet i St
Boel Berg Wincent, KTH, presenting Parkering av elsparkcyklar - Enkätundersökning av effekter och åsikter kring parkeringsförbudet i Stockholm, Göteborg och Malmö

Parkering av elsparkcyklar - Enkätundersökning av effekter och åsikter kring parkeringsförbudet i Stockholm, Göteborg och Malmö - Boel Berg Wincent (pdf 2.7 MB) ​​​​​​​

Kollektivtrafikprioritering med dynamiska busskörfält - Johan Olstam
Johan Olstam, LiU, presenting Kollektivtrafikprioritering med dynamiska busskörfält

Kollektivtrafikprioritering med dynamiska busskörfält - Johan Olstam (pdf 1.8 MB) ​​​​​​​

CTR Day 2022

Anna Danielsson, LiU, presents the project Multimodal Traffic Management at CTR Day 2022
Anna Danielsson, LiU, presents the project Multimodal Traffic Management at CTR Day 2022
Jeffery Archer, Trafikverket
Jeffery Archer, Trafikverket
Boel Berg Wincent, KTH, presents the project M3 Micromobility
Boel Berg Wincent, KTH, presents the project M3 Micromobility
Guillermo Perez Castro, VTI/LiU, presents.
Guillermo Perez Castro, VTI/LiU, presents.

Programme 2021

Welcome address (pdf 803 kB) , Wilco Burghout, director CTR

Prediktering och Trafikledning

POST2 – Prediktions- och scenariobaserad trafikledning, del 2,
POST2: Speed and Flow Day-Types in Network: does the data type matter? (pdf 988 kB)  - Matej Cebecauer (KTH),
POST2: Proaktiv och robust trafikledning (pdf 933 kB)  - David Gundlegård (LiU)

Utvärdering Motorvägsstyrning (pdf 694 kB) , Ellen Grumert (VTI) 

Uppkopplade och automatiserade fordon

SMART2 – Simulation and Modelling of automated road transport (pdf 1.9 MB) , del 2, David Leffler (KTH) och Ivan Postigo (VTI/LiU) 

Modellering av persontransport

Smarta bytespunkter – metoder för utformning och drift av bytespunkter i kollektivtrafiken (pdf 1.1 MB) Melina Peftitsi (KTH) 

M3 - Resmönster, potential och utformning av delade elskotertjänster (pdf 1.8 MB) , Erik Jenelius (KTH)

Cykeltrafiksimulering (pdf 981 kB) , Guillermo Perez Castro (VTI/LiU) 

David Leffler presents.

2019 Program

Tema: Trafikstyrning och trafikledning

Öppningsanförande (pdf 336 kB) , Wilco Burghout, centrumföreståndare, CTR

Stockholmsregionens utmaningar och trender i transportsystemet (pdf 1.4 MB) , Helena Sundberg, Regionchef, region Stockholm, Trafikverket

Målbilden för morgondagens trafikledning i Storstockholm (pdf 2.9 MB) , Jeffery Archer, Trafikverket

Nästa generations motorvägsstyrning (pdf 3.6 MB) , Joakim Ekström, LiU

Incidenters inverkan på framkomlighet (pdf 4.7 MB) , Ellen Grumert, VTI

Simulation of bus terminals and urban rail stations, Melina Peftitsi (pdf 953 kB) , KTH, Therese Lindberg (pdf 2.7 MB) , LiU/VTI

Prediktions- och scenariobaserad trafikledning (pdf 8.0 MB) , David Gundlegård, LiU, Matej Cebecauer, KTH

Modeling passenger and operation interactions in automated flexible transit feeder solutions (pdf 2.3 MB) , David Leffler, KTH

Erik Jenelius presents.

2017 Program

Tema 1 : Kollektivtrafik, gång och cykel
Optimering i kollektivtrafik, Erik Jenelius
Trafikplanering för kollektivtrafik, cykel och gång, Clas Rydergren

Tema 2 : Modern trafikstyrning i en uppkopplad och delvis automatiserad värld
Självkörande fordon kräver nya trafikmodeller, Johan Olstam
Proaktiv och robust trafikledning , David Gundlegård
Modern trafikstyrning i städer, Xiaoliang Ma