Skip to main content

Reports & Working Papers

2021

Grumert, E., Bernhardsson, V. & Ekström, J. (2021).
Tvingande variabla hastighetsstyrningssystem.
VTI resultat, 2021:1.

Grumert, E., Bernhardsson, V., Strömgren, P., Gundlegård, D., Olstam, J., Ekström, J. & Ringdahl, R. (2021).
Effects of incidents on motorways.
VTI report, 1078A.

Grumert, E. & Pereira, I. (2021).
Connected vehicles in traffic signals: effects in Swedish traffic signal conditions.
VTI report, 1071A.

Johansson, F., Liu, C., Ekström, J. & Olstam, J. (2020).
Cykeltrafikmodellering: behovsanalys och kunskapsläge.
VTI rapport, 1064, 40.

2019

Grumert, E., Bernhardsson, V., Ekström, J., Gundlegård, D., Ringdahl, R. & Tapani, A. (2019).
Variabla hastighetsgränser för Stockholms motorvägsnät: Effekter av alternativa algoritmer och möjligheter till styrning genom skattade trafiktillstånd.
VTI rapport 1006.

Liu, C., Tapani, A., Kristofersson, I. & Rydergren, Clas. (2019).
En transportmodell med fokus på cykeltrafik: modellutveckling och scenarioanalyser.
VTI rapport, 1007, 144.

Olstam, J., Liu, C., Karlström, J. & Ekström, J. (2019).
Behovsanalys för cykeltrafikmodeller.
VTI PM; 2019, 36.


2018

Johansson, F. (2018).
Estimating interaction delay in bicycle traffic from point measurements .
(Working papers in transport economics). Stockholm: Centre for transport studies.

Johansson, F., & Pyddoke, R. (2018).
Interaction delay and marginal cost in Swedish bicycle traffic .
(Working papers in transport economics). Stockholm.


2017

Bernhardsson, V. (2017).
Trafiksimulering av E20 Ribbingsberg-Vara : En simuleringsstudie av framkomlighet för en mötesfri utformning av E20
 [Internet]. Linköping; 2017.

Kristoffersson, I., Pernestål Brenden, A. & Mattsson, L-G. (2017).
Framtidsscenarier för självkörande fordon på väg : samhällseffekter 2030 med utblick mot 2050 .
[Internet]. Linköping; 2017. (VTI notat).

Olstam, J. (2017).
Kalibrering av restidsfunktioner : förslag till metodik och datainsamlingsupplägg .
(VTI notat). Linköping.

Pernestål Brenden, A., Kristoffersson, I. & Mattsson, L-G. (2017).
Future scenarios for self-driving vehicles in Sweden .
[Internet]. Stockholm; 2017.


2016

Jonkers, E., Wilmink, I., Nellthorp, J., Gühnemann, A. & Olstam, J. (2016).
Costs and benefits of green driving support systems .
[Internet]. 2016.

Jopson, A., Batley, R., Tanner, R., Olstam, J., Ihlström, J., Jamson, S., et al. (2016).
Scenarios for green driving support systems .
[Internet]. 2016.

Olstam, J., Bernhardsson, V., van Noort, M., Wilmink, I., Klunder, G., Choudhury, C., et al. (2016).
Traffic system impacts of green driving support systems.
[Internet]. 2016.

Olstam, J., Engelson, L., Johansson, L. & Rydergren, C. (2016).
Nya restidsfunktioner med korsningsfördröjning .
[Internet]. Linköping; 2016. (VTI rapport).


2015

Olstam, J., Häll, C-H., Smith, G., Habibovic, A. & Anund, A. (2015).
Dynamic bus lanes in Sweden – a pre-study : PROVDYK – Final report.
[Internet]. Lund; 2015.

Taylor, N. B., Nitsche, P., van Rooij, L., Viktor, B., Mocanu, I. & Olstam J. (2015).
Report on best practice, needs and derived incident scenarios.
[Internet]. Belgien; 2015.


2014

Bång K-L, Olstam J, Köhler J, Wahlstedt J, Andersson J. (2014).
Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering.
[Internet]. Borlänge; 2014.

Elyasi-Pour, R. & Olstam, J. (2014).
Utvärdering av förarstödsystem baserat på sammankoppling av trafiksimulering och fordonsimulering.

Jonkers, E., Carsten, O., Nellthorp, J., Olstam, J. & Tapani, A. (2014).
Data and framework for scaling up .
[Internet]. Leeds; 2014.

Olstam, J. (2014).
Cirkulationsplatser.
TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter : Trafikverkets metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter i vägtrafikanläggningar [Internet]. TRV 2013:64343. Borlänge; 2014. p. 314–49.

Olstam, J. (2014).
Ej signalreglerade korsningar.
TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter : Trafikverkets metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter i vägtrafikanläggningar [Internet]. TRV 2013:64343. Borlänge; 2014. p. 271–313.

Olstam, J. (2014).
Kapacitet i landsbygd.
In 2014.

Olstam, J. (2014).
Kapacitet i Landsbygd.
In Linköping; 2014.

Olstam, J. (2014).
Landsvägar.
TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter : Trafikverkets metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter i vägtrafikanläggningar [Internet]. TRV 2013:64343. Borlänge; 2014. p. 42–91.


2013

Carlsson, A., Wiklund, M., Olstam, J. & Tapani, A. (2013).
Metod för beräkning av fördröjningar på vägavsnitt utan omkörningsmöjlighet .
[Internet]. Linköping; 2013. (VTI notat).

CTR Styrelse. (2013).
CTR Inriktning och Strategi 2013-2017.

Johansson F. (2013).
Pedestrian traffic simulation platform .
[Internet]. Linköping; 2013. (VTI notat).

Oded, Cats. (2013).
RETT 3 Final Report - A Field Experiment for Improving Bus Service Regularity.

Olstam, J. (2013).
Beräkning av kapacitet och reshastighet på 2+1- och tvåfältsvägar.
In Linköping; 2013.

Olstam, J., Carlsson, A. & Yahya, M. R. (2013).
Hastighetsflödessamband för svenska typvägar: förslag till reviderade samband baserat på TMS-mätningar från 2009-2011.
[Internet]. Linköping; 2013. (VTI rapport).

Strömgren, P. & Olstam, J. (2013).
Utveckling samt kalibrering och validering av beteendemodeller för Rutsim.
In 2013.


2012

Pluvinet, P., Gardrat, M., Routhier, J.-L., Auguros, X. & Tapani, A. (2012).
Vehicle, Traffic and goods movement models.
CityMove deliverable D.2.2, City multi-Role Optimized Vehicle project, Grant Agreement N. 233996, 2012.


2011

Grumert, E. (2011).
Cooperative systems - An overview.
VTI-notat 6A-2011, VTI, Linköping, 2011.


2010

Cats, O. (2010).
Mesoscopic Transit Simulation Model with Passenger Path Choice.
Working paper, CTR KTH 2010. CTR-KTH-WP2010:01

Ma, X. et al. (2010).
An Evaluation of Microscopic Emission Models for Traffic Pollution Simulation using On-board Measurement.
Working paper, CTR KTH 2010 (submitted to a journal for possible publication) CTR-KTH-WP2010:02.


2009

Kristoffersson, I. & Engelson, L. (2009).
Valideringsrapport – Hur väl kan trafikmodellen SILVESTER återskapa Stockholmsförsökets effekter?
Rapport, KTH, Stockholm. TRITA-TEC-RR 09-004.

Ma, X. (2009).
MODENA project report 2009.
Rapport till Energimyndigheten, CTR KTH, Stockholm.


2008

Ma, X. (2008).
MODENA project report 2008.
Rapport till Energimyndigheten, CTR KTH, Stockholm.

Belongs to: Centre for Traffic Research (CTR)
Last changed: Jun 22, 2022