Skip to content

Swedish Interview with Linus Salö: Forska med vetenskapssvengelska

Engelskans segertåg inom forskning och akademi öppnar upp mot omvärlden men för också med sig problem. Kritiker hävdar att engelskan har blivit för dominant i vetenskapssamhället. En ny statlig utredning om internationalisering av forskning efterfrågar tydlighet och regler för språkanvändning.   Full artikel finns här: Riksbankens Jubileumsfond | Forska med vetenskapssvengelska