Till innehåll på sidan

Att utbilda

Att utbilda yrkesverksamma såväl som akademiska forskare och forskare inom humaniora miljö är avgörande för att sprida och tillämpa den kunskap som behövs för att möta frågor om hållbarhet och globala utmaningar. Det är också ett viktigt verktyg i den pågående omvandlingen av humaniora.

Läs mer på vår engelska sida