Till innehåll på sidan

Forskning

Labbet är ett globalt nav för forskning och forskarutbildning inom miljöhumaniora. Forskningen i labbet kombinerar olika delar av humaniora, inklusive antropologiska, estetiska, litterära, arkitektoniska, rumsliga, arkeologiska, tekniska, etc., allt med hjälp av ett historiskt synsätt. Det är grundforskning som bedrivs i en postdisciplinär anda som syftar till att ge ny kunskap av relevans för människans förståelse av världen såväl som för hållbar utveckling.

Läs gärna mer på vår engelska sida!