Till innehåll på sidan

Sverker Sörlin tilldelas IVAs Stora Guldmedalj

Sverker Sörlin. Foto: Karin Tengby
Publicerad 2021-10-21

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, tilldelas i år Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Stora Guldmedalj för sin framstående gärning. Det är första gången på trettio år som priset tilldelas en professor på KTH.

IVA har det senaste seklet årligen delat ut Stor Guldmedalj och Guldmedalj till personer som genom framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle bidragit till att skapa ett bättre samhälle. Medaljen delas ut av IVAs beskyddare H.M. Konungen vid IVAs årliga högtidssammankomst, den 29 oktober 2021. Mottagare av Guldmedalj är i år fysikern Sara Mazur, fysikern Lars Börjesson samt läkaren och forskaren Mikael Dolsten.

Sverker Sörlin tilldelas Stor Guldmedalj ”för sin framstående gärning som nytänkande forskare, forskningsledare och aktiv samhällsdebattör och för hans betydelsefulla insatser och djupa engagemang för forskning och högre utbildning.”

Sverker Sörlin disputerade i idéhistoria 1988 och har varit verksam vid avdelningen sedan 2002, först som adjungerad, från 2007 som ordinarie professor i miljöhistoria. Han har bland annat drivit forskningsprojekt om vandring som kulturarv, om resursexploatering, samhällen och hållbarhet i Arktis, om universitetens samhällsroller och om den pågående omvandlingen av humanistisk kunskap. Doktorander han handlett har undersökt en lång rad skilda ämnen, bland annat marknadiseringen av offentlig sektor i Sverige, spanskspråkig litteratur i USA, kolberoende och populism i Polen, vetenskapliggörandet av konditionsträning för längdskidåkning, återbruk av nedlagda industriområden i Ruhr och Bergslagen, och renens roll i samisk och svensk historia. Han leder projektet SPHERE - Study of the Planetary Human Earth Relationship: The Rise of Global Environmental Governance  (2018-2023), finansierat av det europeiska forskningsrådet, ERC. 

Böcker i urval

Ice Humanities: Living, Thinking and Working with Ice, med Klaus Dodds (Manchester University Press, 2022).

The Human Environment: Stockholm and the Rise of Global Environmental Governance, med Eric Paglia (Cambridge University Press 2022).

Kris!: Från Estonia till Corona  (Bokförlaget Atlas, 2020)

Till bildningens försvar – den svåra konsten att veta tillsammans  (Natur & Kultur, 2019)

Grounding Urban Natures: Histories and Futures of Urban Ecologies,  med Henrik Ernstson (MIT Press 2019).

The Environment: A History of the Idea,  med Libby Robin och Paul Warde (Johns Hopkins University Press 2018)

Antropocen: En essä om människans tidsålder   (Weyler, 2017)

Rädslan för svaghet,  (Weyler 2014)

Naturens ordning och Mörkret i människan, Europas idéhistoria, 2 vol. (Natur & Kultur 2004), (belönades med Augustpriset).

Framtidslandet (Carlsson 1988).