Till innehåll på sidan

Översikt

Promobilia MoveAbility Lab är en fysisk forskningsinfrastruktur för analys av mänsklig rörelse och arbete med toppmoderna verktyg för biomekanisk och fysiologisk mätning.

Labbet är ett strategiskt initiativ i samarbete mellan KTH och Stiftelsen Promobilia. Labbet används huvudsakligen av forskningsgruppen KTH MoveAbiility, men företag och andra organisationer är välkomna att kontakta föreståndaren om möjligheterna att testa och validera teknik och metoder kopplade till rörelseområdet i labbet.

I Promobilia MoveAbility Lab finns en mängd utrustning som används vid studiet av mänsklig rörelse och för utveckling av teknik och metoder som ska hjälpa människor att förbättra sin rörelseförmåga. Det innebär bland annat att labbet ofta besöks av patienter som deltar i forskargruppens olika studier.