Till innehåll på sidan

Ledig tjänst: Doktorand i biomekanik - exoskelett för gång och rehabrobotik

Publicerad 2024-05-03

Doktoranden kommer att ingå i forskargruppen vid KTH MoveAbility, inom biomekanik för mänsklig rörelse, med fokus på utveckling och innovation av hjälpmedel.

Vår forskning fokuserar på teknik för att avkoda, mäta och förbättra mänskliga rörelser, särskilt hos personer med motoriska funktionsnedsättningar. Forskargruppen KTH MoveAbility är en del av institutionen för Teknisk mekanik. Promobilia MoveAbility Lab är en välutrustad experimentell forskningsinfrastruktur, centralt belägen på KTH:s campus och drivs i nära samarbete med ett tvärvetenskapligt nätverk av kliniska och tekniska forskare och vårdpersonal. Den växande gruppen är mångkulturell och multidisciplinär.

Denna tjänst finansieras av Stiftelsen Promobilia och Digital Futures och fokuserar på aktiva hjälpmedel som underlättar gång. Det kommer att innebära prototyputveckling, biomekanisk simulering, innovation, experiment på människor och samarbete med kliniskt yrkesverksamma.

Handledning: Professor Lanie Gutierrez Farewik föreslås handleda doktoranden.

Läs mer och ansök här  .