Före detta avdelningen för Miljöstrategisk analys (fms)

FMS är en nedlagd, tidigare avdelning inom institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED).

Hur kan ett hållbart samhälle se ut? Vad kan vi göra för att närma oss ett hållbart samhälle? Hur kan vi mäta miljöpåverkan av produkter, tjänster och andra system?

Detta är frågor som vi på fms arbetar med. Vår målsättning är att bidra till långsiktiga lösningar, kunskapsuppbyggnad och debatt kring strategiska miljöproblem. Detta görs i huvudsak genom tvärvetenskapliga studier. Avdelningens verksamhetsområde är skärningen mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling.

Bertil Masonit, ritad för fms