Kurser, ABE/Byggnadsteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Aktuell byggteknik 4,5 1D5211 Forskarnivå
Aktuell byggteknik II 4,5 1D5212 Forskarnivå
Byggfysik 7,5 AF1402 Grundnivå
Byggnaders energianvändning 1, - beräkning och deklaration 7,5 AF105V Grundnivå
Byggnaders energianvändning 2, - beräkning och deklaration 7,5 AF106V Grundnivå
Byggnadsfysik 4,5 1D5201 Forskarnivå
Byggnadsfysik 3,0 AF1411 Grundnivå
Byggnadsfysik II - lufttäthet i byggnader 4,5 1D5202 Forskarnivå
Byggnadsfysik III - mätmetoder och mätmetodik 6,0 1D5203 Forskarnivå
Byggnadsfysik, specialkurs 7,5 AF2412 Avancerad nivå
Byggnadsfysikalisk mätteknik 7,5 1D5224 Forskarnivå
Byggnadsteknik för fastighetsmäklare 7,5 AF103U Grundnivå
Byggnadsteknik för fastighetsmäklare 7,5 AF103V Grundnivå
Byggnadsteknik och design 7,5 AF1401 Grundnivå
Byggnadsteknik, fortsättningskurs 7,5 AF2401 Avancerad nivå
Byggskador 7,5 AF2403 Avancerad nivå
Energi- och resurssnålt byggande 7,5 1D5223 Forskarnivå
Examensarbete inom byggnadsteknik, avancerad nivå 30,0 AF242X Avancerad nivå
Examensarbete inom byggnadsteknik, avancerad nivå 30,0 AF243X Avancerad nivå
Examensarbete inom byggnadsteknik, grundnivå 15,0 AF142X Grundnivå
Fukt i byggnader 7,5 AF201V Avancerad nivå
Fukt i byggnader 7,5 AF3401 Forskarnivå
Fönsterteknik 4,5 1D5213 Forskarnivå
Husbyggnadsteknik 7,5 AF1007 Grundnivå
Kemifrågor med betydelse för byggandet 7,5 AF210V Avancerad nivå
Konstruktion för fuktsäkerhet och för att undvika vattenskador 2,5 AF3402 Forskarnivå
Kvalitetssäkring av en byggnads teknisk funktion 7,5 1D5235 Forskarnivå
Litteraturkurs, Energianvändning i den byggda miljön 15,0 1D5227 Forskarnivå
Modeling of Thermal Processes in Building 7,5 1L5401 Forskarnivå
Modern takteknik 7,5 AF211V Avancerad nivå
Mykologi för byggnadstekniker 4,5 1D5231 Forskarnivå
Polymera material-funktion och beständighet vid byggnadstillämpningar 1,5 AF207V Avancerad nivå
Projekt för huskonstruktörer 7,5 AF1020 Grundnivå
Projekt för huskonstruktörer 15,0 AF1021 Grundnivå
Projekt för huskonstruktörer 15,0 AF2021 Avancerad nivå
Projekt för huskonstruktörer 7,5 AF2025 Avancerad nivå
Resurseffektivt byggande 7,5 AM203U Avancerad nivå
Service Life of Buildings - From Theory to Practice 7,5 1D5228 Forskarnivå
Sunda hus 7,5 1D5234 Forskarnivå
Takteknik 4,5 1D5214 Forskarnivå
Teknologier för lågenergihus 7,5 1D5222 Forskarnivå
Tillämpning av exergianalyser i byggnader 7,5 1D5226 Forskarnivå
Tillämpningar av plast- och gummimaterial inom installationstekniken 7,5 AF209V Avancerad nivå
Utvecklingsmöjligheter för plaster i byggtillämpningar 7,5 AF208V Avancerad nivå