Kurser, STH/Data- och Elektroteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå 
Algoritmer och datastrukturer 8,0 HI1029 Grundnivå
Analog elektronik 8,0 HE1030 Grundnivå
Analogteknik 7,5 HE1022 Grundnivå
Avancerad serverutveckling 7,5 HI1015 Grundnivå
Beställarkompetens vid teknikutveckling 30,0 HI108L Grundnivå
Data- och telekommunikation 7,5 HE1018 Grundnivå
Data- och telekommunikation 10,0 HE1037 Grundnivå
Data- och telekommunikation 7,5 HI1703 Grundnivå
Data- och telekommunikation 7,0 HI1706 Grundnivå
Databasteknik 7,5 HI101L Grundnivå
Databasteknik 7,5 HI1020 Grundnivå
Databasteknik 7,0 HI1030 Grundnivå
Databasteknik 6,0 HI1705 Grundnivå
Datakommunikation I 7,5 HI103V Grundnivå
Datakommunikation II, trådlöst 7,5 HI108V Grundnivå
Datakommunikation och nätverk 7,5 HI1000 Grundnivå
Datakommunikation och nätverk 7,5 HI103L Grundnivå
Datastrukturer och algoritmer 7,5 HI1011 Grundnivå
Datatekniskt projekt 7,5 HI1010 Grundnivå
Datorapplikationer 7,5 HI109L Grundnivå
Datorapplikationer 7,5 HI114L Grundnivå
Datorkommunikation 7,5 HI100L Grundnivå
Datornätverk, projektkurs 7,5 HI1002 Grundnivå
Datorsystem 6,0 HI1701 Grundnivå
Datorteknik 7,5 HI102L Grundnivå
Datorteknik 7,5 HI113L Grundnivå
Digital- och mikrodatorteknik 7,5 HE1003 Grundnivå
Digital kommunikation 7,5 HI1005 Grundnivå
Digital kommunikation, projektkurs 7,5 HI1006 Grundnivå
Digitalteknik 7,5 HE1020 Grundnivå
Digitalteknik 6,0 HE1026 Grundnivå
Digitalteknik 7,5 HE103V Grundnivå
Diskret matematik 8,0 HF1013 Grundnivå
Distribuerade affärssystem 7,5 HI1014 Grundnivå
Distribuerade informationssystem 7,5 HI1031 Grundnivå
Ekonomi I 7,5 HS1701 Grundnivå
Ekonomi och organisation 7,5 HH1900 Grundnivå
Ekonomi och organisation, fortsättningskurs 7,5 HH1903 Grundnivå
Ekonomi och organisationsteori 7,0 HE1031 Grundnivå
Ekonomisk och teknisk förvaltning 7,5 HS1022 Grundnivå
Ekonomistyrning/Finansiering fastigheter 7,5 HS1704 Grundnivå
Elektronikdesign, projektkurs 7,5 HE1016 Grundnivå
Elektronikdesign, projektkurs 9,0 HE1040 Grundnivå
Elkraftteknik I 8,0 HE1032 Grundnivå
Elkraftteknik II 7,5 HE1036 Grundnivå
Elkraftteknik III 7,5 HE2000 Avancerad nivå
Ellära 7,0 HE1027 Grundnivå
Ellära och elektronik I 7,5 HE1000 Grundnivå
Ellära och mätteknik 9,0 HE1200 Grundnivå
EMC-elektronik 6,0 HE1019 Grundnivå
EMC-elektronik 7,5 HE1025 Grundnivå
Examensarbete inom byggteknik och design och ekonomi, grundnivå 15,0 HT103X Grundnivå
Examensarbete inom datateknik med ekonomi, grundnivå 15,0 HI101X Grundnivå
Examensarbete inom datateknik och ekonomi, grundnivå 15,0 HT100X Grundnivå
Examensarbete inom datateknik och grafikprogrammering, grundnivå 15,0 HI107X Grundnivå
Examensarbete inom datateknik och programutveckling, grundnivå 15,0 HI106X Grundnivå
Examensarbete inom datateknik och realtidsprogrammering, grundnivå 15,0 HI105X Grundnivå
Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 HI110X Grundnivå
Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 HI111X Grundnivå
Examensarbete inom datateknik, nätverk och säkerhet, grundnivå 15,0 HI104X Grundnivå
Examensarbete inom datateknik, program- och systemutveckling, grundnivå 15,0 HI108X Grundnivå
Examensarbete inom datornätverk 30,0 6H3700 Avancerad nivå
Examensarbete inom datornätverk och kommunikation, grundnivå 15,0 HI103X Grundnivå
Examensarbete inom datornätverk, avancerad nivå 15,0 HI200X Avancerad nivå
Examensarbete inom datornätverk, avancerad nivå 30,0 HI201X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektronik och datorsystem, grundnivå 15,0 HE101X Grundnivå
Examensarbete inom elektronik och datorsystem, grundnivå 15,0 HE103X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 HT101X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 HE110X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 HE111X Grundnivå
Examensarbete inom inbyggda system, grundnivå 15,0 HE100X Grundnivå
Examensarbete inom kemiteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 HT104X Grundnivå
Examensarbete inom maskinteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 HT105X Grundnivå
Examensarbete inom medicinsk informatik, grundnivå 15,0 HI170X Grundnivå
Examensarbete inom medicinsk teknik och ekonomi, grundnivå 15,0 HT102X Grundnivå
Examensarbete inom programvaruutveckling, grundnivå 15,0 HI102X Grundnivå
Examensarbete inom tele- och datakommunikation, grundnivå 15,0 HI100X Grundnivå
Extern redovisning 7,5 HU1800 Grundnivå
Finansiering och organisationsteori 7,5 HH1802 Grundnivå
Företagsekonomi och entreprenörskap 6,0 HE1201 Grundnivå
Förvaltningsanalys av fastighetsföretag 7,5 HS1030 Grundnivå
Grundläggande programmering 6,0 HI1200 Grundnivå
Grundläggande programmering med Java 7,5 HI106L Grundnivå
Industriell marknadsföring 7,5 HU1801 Grundnivå
Informations- och nätverkssäkerhet 6,0 HI1712 Grundnivå
Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 HF1005 Grundnivå
Informationsteknik och ingenjörsmetodik 7,5 HF1900 Grundnivå
Internetprotokollen 7,5 HI1019 Grundnivå
Internetprotokollen 7,5 HI1M01 Grundnivå
Internetprotokollen och nätverksprogrammering 7,5 HI1012 Grundnivå
Internets domännamnsystem 7,5 HI1037 Grundnivå
Internettjänster och trafikmätningar 7,5 HI2008 Avancerad nivå
Introduktion till hälso- och sjukvård 5,0 HL1700 Grundnivå
Introduktionskurs i datateknik 1,5 HF0010 Förberedande nivå
Introduktionskurs i datateknik 1,5 HF0017 Förberedande nivå
Introduktionskurs i datateknik 1,5 HF1010 Grundnivå
Introduktionskurs i datateknik 1,5 HI112L Grundnivå
IP Networks and Services A /Commissioned Course/ 6,0 HI100U Grundnivå
IP Networks and Services A /Commissioned Course/ 5,0 HI102U Grundnivå
IP Networks and Services B /Commissioned Course/ 6,0 HI101U Grundnivå
IP Networks and Services B /Commissioned Course/ 5,0 HI103U Grundnivå
IT-säkerhet I 7,5 HI117V Grundnivå
IT-säkerhet II: undersökningar 7,5 HI119V Grundnivå
IT-säkerhet III: Laborationer 7,5 HI120V Grundnivå
IT-säkerhet III: Laborationer 7,5 HI2009 Avancerad nivå
Kalkylering och entreprenörskap 7,5 HH1801 Grundnivå
Karriärutveckling och ingenjörskompetens 7,5 HH1904 Grundnivå
Kommunikationsnät 7,0 HE1033 Grundnivå
Kommunikationsnät 7,5 HI1018 Grundnivå
Kommunikationsnät 7,5 HI1M00 Grundnivå
Kommunikationssystem 7,5 HI1032 Grundnivå
Kompetens och utveckling 7,5 HH1901 Grundnivå
Medical management - ledarskap och organisationsutveckling 6,0 HL1712 Grundnivå
Medicinsk informatik 7,0 HL1702 Grundnivå
Medicinsk signalbehandling 6,0 HL2028 Avancerad nivå
Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 HI2010 Avancerad nivå
Mikrodatorteknik 7,5 HE1021 Grundnivå
Mikrodatorteknik 8,0 HE1028 Grundnivå
Mikrodatorteknik, projektkurs 11,0 HE1041 Grundnivå
Mjukvarukonstruktion, projektkurs 7,5 HI1036 Grundnivå
Mobil kommunikation 7,5 HI1021 Grundnivå
Mobil kommunikation och trådlösa nät 7,5 HI1035 Grundnivå
Mobila applikationer och trådlösa nät 7,5 HI1033 Grundnivå
Människa-dator interaktion 6,0 HI1713 Grundnivå
Nätverkshantering 7,5 HI2000 Avancerad nivå
Nätverkssäkerhet 7,5 HI1M02 Grundnivå
Nätverkssäkerhet, grundkurs 7,5 HI1023 Grundnivå
Objektorienterad programmering 8,0 HI1027 Grundnivå
Objektorienterad programmering 6,0 HI1201 Grundnivå
Objektorienterad programmering med analys och design 9,0 HI1704 Grundnivå
Objektorienterad programmering med Java 7,5 HI1007 Grundnivå
Objektorienterad programmering med Java 7,5 HI107L Grundnivå
Operativsystem 7,5 HI1008 Grundnivå
Operativsystem 7,0 HI1025 Grundnivå
Operativsystem och systemadministration 7,5 HI1003 Grundnivå
Preparandkurs i datateknik 1,5 HI111L Grundnivå
Presentation i tal och skrift 7,5 HH1902 Grundnivå
Programmering 4,0 HI1M04 Grundnivå
Programmering av mobila tjänster 7,5 HI2004 Avancerad nivå
Programmering av mobila tjänster med J2ME 7,5 HI1017 Grundnivå
Programmering, fortsättningskurs 7,5 HI1001 Grundnivå
Programmering, grundkurs 8,0 HI1024 Grundnivå
Programmering, grundkurs 9,0 HI1702 Grundnivå
Programmering, grundkurs 7,5 HI1900 Grundnivå
Programutveckling i funktionella och objektorienterande språk 7,5 HI2011 Avancerad nivå
Programvaruprojekt 7,5 HI1009 Grundnivå
Projekt 7,5 HI104L Grundnivå
Projekt - Teknisk kommunikation 7,5 HI110L Grundnivå
Projektkurs inom data- och nätverksteknik 9,0 HI1038 Grundnivå
Projektkurs inom datateknik och internetteknik 9,0 HI1026 Grundnivå
Projektkurs inom elektroteknik 9,0 HE1035 Grundnivå
Projektkurs inom elektroteknik 9,0 HE1043 Grundnivå
Projektkurs inom elektroteknik och internetteknik 9,0 HE1029 Grundnivå
Projektkurs inom programvaruutveckling 9,0 HI1028 Grundnivå
Projektkurs inom programvaruutveckling 9,0 HI1039 Grundnivå
Projektledning och projektstyrning 7,5 HI105L Grundnivå
Projektuppgift i elkraftteknik 2,0 HE1042 Grundnivå
Reglerteknik 6,0 HE1039 Grundnivå
Routing i IP-nät 7,5 HI2002 Avancerad nivå
Serverutveckling 7,5 HI1034 Grundnivå
Signaler och reglersystem 7,5 HE1002 Grundnivå
Software Engineering 7,5 HI1013 Grundnivå
Software Engineering 7,5 HI115V Grundnivå
Software Engineering 7,0 HI1714 Grundnivå
Styr- och reglerteknik 7,5 HE1038 Grundnivå
Systemutvecklingsprojekt 7,5 HI1016 Grundnivå
Systemutvecklingsprojekt 10,0 HI1715 Grundnivå
Telekommunikation 7,5 HE1001 Grundnivå
Telekommunikation 7,0 HE1034 Grundnivå
Tillämpad elektronik 7,5 HE1023 Grundnivå
Tillämpad industriell ekonomi 7,5 HH1800 Grundnivå
Tillämpad nätverksteknik 7,0 HI1M03 Grundnivå
Trådlösa nätverk 7,5 HI2001 Avancerad nivå
Vetenskaplig metodik 1 3,0 HL1701 Grundnivå
Växlar i telenät 7,5 HI1022 Grundnivå