Kurser, STH/Data- och Elektroteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Examensarbete inom datornätverk, avancerad nivå 30,0 HI201X Avancerad nivå
IP Networks and Services A /Commissioned Course/ 6,0 HI100U Grundnivå
IP Networks and Services A /Commissioned Course/ 5,0 HI102U Grundnivå
IP Networks and Services B /Commissioned Course/ 6,0 HI101U Grundnivå
IP Networks and Services B /Commissioned Course/ 5,0 HI103U Grundnivå