Kurser, STH/Data- och Elektroteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå 
Diskret matematik 8,0 HF1013 Grundnivå
Distribuerade informationssystem 7,5 HI1031 Grundnivå
Ekonomi och organisationsteori 7,0 HE1031 Grundnivå
Elkraftteknik II 7,5 HE1036 Grundnivå
Ellära och mätteknik 9,0 HE1200 Grundnivå
Examensarbete inom datornätverk 30,0 6H3700 Avancerad nivå
Examensarbete inom datornätverk, avancerad nivå 30,0 HI201X Avancerad nivå
IP Networks and Services A /Commissioned Course/ 6,0 HI100U Grundnivå
IP Networks and Services A /Commissioned Course/ 5,0 HI102U Grundnivå
IP Networks and Services B /Commissioned Course/ 6,0 HI101U Grundnivå
IP Networks and Services B /Commissioned Course/ 5,0 HI103U Grundnivå
Kommunikationssystem 7,5 HI1032 Grundnivå
Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 HI2010 Avancerad nivå
Objektorienterad programmering 8,0 HI1027 Grundnivå
Programmering, grundkurs 8,0 HI1024 Grundnivå
Programutveckling i funktionella och objektorienterande språk 7,5 HI2011 Avancerad nivå