Kurser, ICT/Programvaruteknik och Datorsystem

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå 
Administration av datornätverk med Active Directory 7,5 IS132V Grundnivå
Aktiv karriärstart 1,5 II1307 Grundnivå
Algoritmer och datastrukturer 7,5 ID1005 Grundnivå
Algoritmer och datastrukturer 7,5 ID1020 Grundnivå
Applikationer för internet, grundkurs 7,5 ID1354 Grundnivå
Arkitektur och design av globala applikationer 7,5 IV1201 Grundnivå
Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 ID1214 Grundnivå
Avancerad datahantering med XML 7,5 IV1023 Grundnivå
Avancerad kurs i data-intensiv databehandling 7,5 ID3019 Forskarnivå
Avancerad kurs i datautvinning och dataanalys 7,5 ID3018 Forskarnivå
Avancerad kurs i distribuerade algoritmer 7,5 ID3021 Forskarnivå
Avancerad kurs i skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 ID3020 Forskarnivå
Avancerad villkorsprogrammering 7,5 ID3014 Forskarnivå
Avancerade områden inom distribuerade system 7,5 ID2220 Avancerad nivå
Avancerade områden inom distribuerade system 7,5 ID3008 Forskarnivå
Data-intensiv databehandling 7,5 ID2221 Avancerad nivå
Data mining 7,5 ID3016 Forskarnivå
Datalagring 7,5 IV1351 Grundnivå
Datautvinning 7,5 ID2222 Avancerad nivå
Datautvinning, grundkurs 7,5 ID2211 Avancerad nivå
Datorsystemarkitektur 10,0 IS3202 Forskarnivå
Datorteknik och komponenter 9,0 IS1500 Grundnivå
Datorteknik, grundkurs 7,5 IS1200 Grundnivå
Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 ID2209 Avancerad nivå
Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 ID2210 Avancerad nivå
Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 ID2203 Avancerad nivå
Distribuerade system, grundkurs 7,5 ID2201 Avancerad nivå
Forskarkurs i distribuerade system 7,5 ID3011 Forskarnivå
Implementering av distribuerade system 7,5 ID2219 Avancerad nivå
Individuell avancerad kurs i mjukvarusystem 7,5 ID2205 Avancerad nivå
Individuella studier i datorsystemteknik 7,5 IS2205 Avancerad nivå
Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 7,5 II1304 Grundnivå
Introduktion till IT 1,5 II1306 Grundnivå
IT-projekt, del 2 - Autonoma inbyggda system 7,5 IS1204 Grundnivå
Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 ID2202 Avancerad nivå
Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 ID3006 Forskarnivå
Kritiska perspektiv på ingenjörsarbete och konstruktion av IT-system 7,5 IK3615 Forskarnivå
Kunskapsrepresentation och resonemangsstrategier i intelligenta system 15,0 ID3013 Forskarnivå
Logikprogrammering 7,5 ID2213 Avancerad nivå
Logikprogrammering, grundkurs 7,5 ID1213 Grundnivå
Lärande maskiner 7,5 ID2225 Avancerad nivå
Lärande maskiner 7,5 IK3616 Forskarnivå
Modern mjukvaruutveckling 6,0 IV1303 Grundnivå
Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 ID2207 Avancerad nivå
Nätverk inom Data Science 7,5 ID2224 Avancerad nivå
Nätverksprogrammering 7,5 ID1212 Grundnivå
Nätverksprogrammering med Java 7,5 ID2212 Avancerad nivå
Objektorienterad design 7,5 IV1350 Grundnivå
Objektorienterad programmering 7,5 ID1004 Grundnivå
Operativsystem 6,0 ID1200 Grundnivå
Operativsystem 7,5 ID1206 Grundnivå
Operativsystem 6,0 ID2200 Avancerad nivå
Operativsystem 7,5 ID2206 Avancerad nivå
Operativsystem 7,5 IS1350 Grundnivå
Parallella datorsystem 7,5 IS2200 Avancerad nivå
Parallella datorsystem 10,0 IS3200 Forskarnivå
Populärvetenskapliga posterpresentationer 1,5 ID3015 Forskarnivå
Problemlösning i matematik 7,5 IX1307 Grundnivå
Programmering av parallella system 7,5 ID1217 Grundnivå
Programmering av Web-tjänster 7,5 ID2208 Avancerad nivå
Programmering för data science 7,5 ID2214 Avancerad nivå
Programmering I 7,5 ID1018 Grundnivå
Programmering I, Java 7,5 ID1301 Grundnivå
Programmering II 7,5 ID1019 Grundnivå
Programmering II, Java 7,5 ID1303 Grundnivå
Programvaruteknik 7,5 IV1300 Grundnivå
Projekt och projektmetoder 7,5 II1302 Grundnivå
Serveradministration i lokala nätverk 9,0 IS1351 Grundnivå
Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 ID2223 Avancerad nivå
Sociala nätverk 6,0 IC2001 Avancerad nivå
Ström bearbetning 7,5 ID3017 Forskarnivå
Typer, semantik och programmeringsspråk 7,5 IK3620 Forskarnivå
Valbar specialisering 6,0 II1351 Grundnivå
Vetenskapsteori 7,5 IC2002 Avancerad nivå
Vetenskapsteori 7,5 IV3000 Forskarnivå
Villkorsprogrammering 7,5 ID2204 Avancerad nivå
Villkorsprogrammering 7,5 ID3005 Forskarnivå