Kurser, ICT/Programvaruteknik och Datorsystem

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Administration av datornätverk med Active Directory 7,5 IS132V Grundnivå
Algoritmer och datastrukturer 7,5 ID1005 Grundnivå
Implementering av distribuerade system 7,5 ID2219 Avancerad nivå
Nätverk inom Data Science 7,5 ID2224 Avancerad nivå
Nätverksprogrammering med Java 7,5 ID2212 Avancerad nivå
Objektorienterad programmering 7,5 ID1004 Grundnivå
Operativsystem 6,0 ID2200 Avancerad nivå
Operativsystem 7,5 ID2206 Avancerad nivå
Parallella datorsystem 10,0 IS3200 Forskarnivå
Programmering I, Java 7,5 ID1301 Grundnivå
Programmering II, Java 7,5 ID1303 Grundnivå
Serveradministration i lokala nätverk 9,0 IS1351 Grundnivå
Sociala nätverk 6,0 IC2001 Avancerad nivå
Vetenskapsteori 7,5 IC2002 Avancerad nivå