Kurser, EECS/Kommunikation

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Aktiv karriärstart 1,5 II1307 Grundnivå
Analys och optimering av trådlösa system 7,5 IK3508 Forskarnivå
Avancerad digital kommunikation 7,5 EQ2411 Avancerad nivå
Avancerad internetteknik 7,5 IK2215 Avancerad nivå
Avancerad Internetteknik II 7,5 IK2217 Avancerad nivå
Avancerade ämnen i internetteknik 7,5 IK3623 Forskarnivå
Avancerade ämnen i Kommunikationssystem 15,0 IK3622 Forskarnivå
Bygga säkra nätverkssystem 7,5 EP2520 Avancerad nivå
Bygga säkra nätverkssystem 8,0 EP3250 Forskarnivå
Convergence- the Changning Telecommunications Market /Commissioned Course/ 4,5 IK220U Avancerad nivå
Datakommunikation och datornät 7,5 EP1100 Grundnivå
Den hållbara ingenjören i nätverkssystem 1,5 EP2221 Avancerad nivå
Digital kommunikation 9,0 EQ2310 Avancerad nivå
Digital kommunikationsteori 7,5 IK2509 Avancerad nivå
Dimensionering av kommunikationssystem 7,5 IK1611 Grundnivå
Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 IK2514 Avancerad nivå
Diskret matematik 7,5 IX1500 Grundnivå
Energieffektiva mobilnät 3,0 IK3509 Forskarnivå
Ericsson radioskolan 4,5 IK252U Avancerad nivå
Etik och hållbar utveckling för ingenjörer 1,5 II2210 Avancerad nivå
Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, avancerad nivå 30,0 II225X Avancerad nivå
Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, avancerad nivå 30,0 II245X Avancerad nivå
Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, avancerad nivå 30,0 IL228X Avancerad nivå
Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, avancerad nivå 30,0 IL248X Avancerad nivå
Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå 15,0 II123X Grundnivå
Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå 15,0 II143X Grundnivå
Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå 15,0 II147X Grundnivå
Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 EP240X Avancerad nivå
Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 EP241X Avancerad nivå
Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 EP242X Avancerad nivå
Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 EP243X Avancerad nivå
Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 EP247X Avancerad nivå
Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 EP248X Avancerad nivå
Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 EP249X Avancerad nivå
Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 II2202 Avancerad nivå
Framsteg i optiska nätverk 7,5 IO3654 Forskarnivå
Framtida nätverkslösningar 4,0 EP2600 Avancerad nivå
Företagsmodellering: holistisk system- & mjukvarumodellering 3,0 EP221V Avancerad nivå
Handledning av forsknings- och utvecklingsprojekt inom informations- och kommunikationsteknik 7,5 II2203 Avancerad nivå
Individuellt projekt i nätverkssystem 7,5 EP2800 Avancerad nivå
Ingenjörsmetodik 7,5 II1300 Grundnivå
Internets protokoll och principer 6,0 IK2218 Avancerad nivå
Internetteknik 7,5 IK1552 Grundnivå
Internettjänster och trafikmätningar 7,5 EP2940 Avancerad nivå
Internetworking 7,5 EP2120 Avancerad nivå
Introduktion till datasäkerhet 7,5 IV1013 Grundnivå
Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 EQ2850 Avancerad nivå
Kommunikationsnät I 7,5 EP2910 Avancerad nivå
Kommunikationsnät II 7,5 EP2920 Avancerad nivå
Kommunikationssystem 7,5 IK1501 Grundnivå
Kommunikationssystem 15,0 IK2200 Avancerad nivå
Köteori 7,5 EP2930 Avancerad nivå
Köteori och teletrafiksystem 7,5 EP2200 Avancerad nivå
Matematisk statistik 7,5 IX1501 Grundnivå
Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 IK2220 Avancerad nivå
Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 IK3619 Forskarnivå
Mobila nätverk och tjänster 7,5 IK2560 Avancerad nivå
Nätverk och kommunikation 7,5 IK1203 Grundnivå
Nätverkshantering 7,5 EP2300 Avancerad nivå
Nätverksplaneringsmetoder 6,0 IK3612 Forskarnivå
Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 IK2213 Avancerad nivå
Optiska nätverk 7,5 IO2654 Avancerad nivå
Policy och regleringsprinciper för telekommunikation 7,5 IK2214 Avancerad nivå
Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 EP2210 Avancerad nivå
Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 EP2700 Avancerad nivå
Programmering av interaktiva system 7,5 ID2010 Avancerad nivå
Programmering av mobiltjänster 7,5 EP2960 Avancerad nivå
Projekt i datorkommunikation 15,0 IK2553 Avancerad nivå
Projekt i trådlösa nät 7,5 IK2511 Avancerad nivå
Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 7,5 II1305 Grundnivå
Projekt IT 7,5 ID1003 Grundnivå
Radioelektronik 7,5 IL2219 Avancerad nivå
Radionät 7,5 IK2510 Avancerad nivå
Routing i IP-nät 7,5 EP2990 Avancerad nivå
Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 IK2554 Avancerad nivå
Sakernas internet 7,5 IK1332 Grundnivå
Sannolikhets och stokastiska processer för ingenjörstillämpningar 9,0 IK3617 Forskarnivå
Simulering av kommunikationsnät 7,5 EP2970 Avancerad nivå
Simulering, forskarförberedande 6,0 IK2503 Avancerad nivå
Simuleringens statistiska problem 6,0 IK3507 Forskarnivå
Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 IK2206 Avancerad nivå
Säkra nätverkssystem 7,5 EP2500 Avancerad nivå
Säkra nätverkssystem 8,0 EP3200 Forskarnivå
Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 EP2510 Avancerad nivå
Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 8,0 EP3300 Forskarnivå
Tekno-ekonomi av optiska nätverk 7,5 IK3613 Forskarnivå
Tele-ekonomi, avancerad kurs 7,5 IK3618 Forskarnivå
Tele-ekonomi, grundkurs för doktorander 7,5 IK3621 Forskarnivå
Trådlös transmissionsteknik 7,5 IK2508 Avancerad nivå
Trådlös transmissionsteknik 9,0 IK3624 Forskarnivå
Trådlösa accessprotokoll 7,5 IK3505 Forskarnivå
Trådlösa kommunikationssystem 7,5 IK2507 Avancerad nivå
Trådlösa nätverk 7,5 EP2950 Avancerad nivå
Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 IK2555 Avancerad nivå
Trådlösa sensornät 7,5 EP2980 Avancerad nivå
Trådlösa system 7,5 IK1330 Grundnivå
Ubiquitous Computing 7,5 ID2012 Avancerad nivå
Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 ID2216 Avancerad nivå
Wireless Access Protocols 6,0 IK2504 Avancerad nivå