Till innehåll på sidan

Ledig tjänst: Postdoktor inom Biomekanik och Människans Rörelser

Picture of movement measuring in the lab
Publicerad 2024-05-14

Forskaren kommer att ingå i forskargruppen för biomekanik vid KTH MoveAbility. Den växande gruppen är mångkulturell och tvärvetenskaplig.

Vår forskning fokuserar på teknik för att avkoda, mäta och förbättra mänskliga rörelser, särskilt hos personer med motoriska funktionsnedsättningar.

Postdoctjänsten finansieras av Stiftelsen Promobilia, och ska passa in i gruppens övergripande mål att kvantifiera motoriska och sensoriska faktorer som bidrar till rörelseavvikelser, mäta, modellera och simulera rörelse och rörelseorganen, samt utveckla adaptiva hjälpmedel för personer med rörelsestörningar. Arbetsuppgifter kan innefatta, förutom forskning och vetenskaplig publicering, experiment på människor, innovation, samt undervisning och bihandledning av examensarbetare. 

KTH MoveAbility leds av professor Lanie Gutierrez-Farewik

Läs mer och ansök här