Hoppa till innehåll

Ger energi att förbättra systemstöd tillsammans

Digitalisering innebär att en organisation integrerar digitala tekniker i sociala processer eller organisationsprocesser med syftet att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Det handlar inte bara om att automatisera och förbättra befintliga processer och arbetssätt utan att helt byta eller avveckla befintliga processer och arbetssätt med hjälp av teknik. För att hantera dessa utmaningar behöver vi … Fortsätt läsa ”Ger energi att förbättra systemstöd tillsammans”

Samordning en väg mot ökad effektivisering

Inflationen påverkar KTH:s ekonomi, särskilt när det gäller våra lokaler eftersom hyresavtalen indexuppräknas årligen. Den ökade kostnaden består även när inflationen sjunker tillbaka. Inför 2023 ökade lokalhyrorna med omkring 80 miljoner kronor till följd av inflation och KTH ser ytterligare ökningar inför 2024. KTH:s möjligheter och fortsatta utveckling som ett ledande tekniskt universitet är beroende … Fortsätt läsa ”Samordning en väg mot ökad effektivisering”