Hoppa till innehåll

Lagom är en konst

Det känns verkligen att vi är i en ny fas i verksamhetsstödet. Efter några år ”i väntan på förändringen” börjar saker falla på plats och det blir mer tydligt hur vi ska arbeta tillsammans för att kunna vara ett bra stöd för verksamheten på våra institutioner. Frågor sorteras i olika ansvarsområden och förhoppningsvis kommer vi … Fortsätt läsa ”Lagom är en konst”

Måste verkligen jurister granska alla våra forskningsavtal?

Det kom ett mail. ”Hej RSO! Vi har ett samarbetsavtal med ett tyskt forskningscentrum om en gemensam professur där KTH ska finansiera två doktorander. Centrumet har genomfört samtliga av sina åtaganden, men vem ska stå för finansieringen på KTH?” Svaret på frågan var enkelt i detta fall. Avtalet var signerat och diariefört och i villkoren … Fortsätt läsa ”Måste verkligen jurister granska alla våra forskningsavtal?”