Hoppa till innehåll

Lagom är en konst

Porträtt Marie Larsson
Marie Larsson, administrativ chef på CBH.

Det känns verkligen att vi är i en ny fas i verksamhetsstödet. Efter några år ”i väntan på förändringen” börjar saker falla på plats och det blir mer tydligt hur vi ska arbeta tillsammans för att kunna vara ett bra stöd för verksamheten på våra institutioner.

Frågor sorteras i olika ansvarsområden och förhoppningsvis kommer vi snart att se ett mer effektivt samarbete inom fler områden.

Till exempel startar vi ett spännande arbete med skolornas nya fakultetsnämnder där de första stegen är att bygga ledningskanslierna och där vi tar stöd och lär av varandra inför planeringen av de första mötena. Det är tydligt att vi måste fortsätta utveckla arbetssätt för beredning av frågor och beslut så att våra beslutsfattare på både skol- och institutionsnivå känner sig trygga med de underlag varpå viktiga beslut ska fattas.

I en tid av förändring och när det kan kännas som allt ifrågasätts är det bra med lite perspektiv och tanke på vårt uppdrag. Det är viktigt för oss att känna att vi bidrar och att vi fokuserar på rätt saker så att våra lärare och forskare får det stöd de behöver i vardagen.

Jag var på avtackning av en mycket uppskattad kollega som arbetat länge inom administrationen. I tacktalet sammanfattades hennes bidrag som konsten att göra precis lagom. Det är potentiellt lätt att göra för lite och det är alltid lätt att göra för mycket. Lagom är utmaningen och dit bör vi sträva för en effektiv och smidig administration.

Marie Larsson, adminstrativ chef CBH.