Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

Course syllabus DD2350 ( Autumn 2022 - Spring 2023 )

Course memo DD2350 HT 2022-52200

Course analysis: 31 May 2023

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Stefan Nilsson, Viggo Kann

Viggo Kann

210

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

78.1 % *

Instruktionerna till labb 1 har uppdaterats för att underlätta arbetet med labben, särskilt i fråga om teckenkodning. Uppgift 1 på mästarprov 1 utformas så att den inte kräver så många rader pseudokod att beskriva. Längre tid ges för arbetet med mästarprov 1. Ett råd om att inte använda lokalsökning i labb 5 har lagts till i instruktionerna. In- och utdata för testfall 1 i Kattis har lagts in för flera av labbarna. FFT-föreläsningen har ersatts av en föreläsning om beständiga datastrukturer. FFT ingår istället i fortsättningskursen DD2440 Avancerade algoritmer. Tydligare information om att kursens teoridel examineras både av dom teoripoängsgivande uppgifterna under kursens gång och av den avslutande teoritentan. Vi tipsar om att det troligen sparar tid att delta i undervisningen. Kommenterade studentlösningar till mästarproven 2020 och 2021 har tagits fram. En pedagogisk text om pseudopolynomi har tagits fram så att ingen i mästarprov 2 råkar utforma pseudopolynomiska algoritmer i tron att dessa är polynomiska. En reflektionsuppgift har lagts in sist i labbkursen. Därmed finns ett obligatoriskt examinerande moment i sista kursveckan, såsom CSN kräver. Reflektionsuppgiften kan dock genomföras direkt när man redovisat sista labben.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

31 May 2023

Last time changed

31 May 2023

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigering av felstavat namn.

2021

Course syllabus DD2350 ( Autumn 2021 - Spring 2022 )

Course memo DD2350 HT 2021-50891

Course analysis: 1 Mar 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann, Stefan Nilsson

Viggo Kann

196

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

65.3 %

Ny större textfil att söka i till labb 1. Stöd för testning har lagts in i den givna programkoden för labb 2. Instruktionerna till extralabben tydliggör vad som menas med lokalsökning och simulerad härdning. Labbredovisningar och mästarprovsredovisningar erbjöds både fysiskt och digitalt. Olika långa mästarprovsredovisningar beroende på hur många uppgifter som ska redovisas. Nya tentaförberedelsequizfrågor som övar på vad som är en godkänd definition och vad som är en övertygande motivering (med kryssfrågor). På föreläsningar och övningar påminns om att ADK-kursens fokus inte är programmering utan teoretisk algoritmdesign. Att kommunikation i första hand ska ske genom diskussionsforumet i Canvas ska kommuniceras tydligt. Nya videor och instuderingsfrågor till omvända föreläsningarna om reduktioner och intro till komplexitet. En timme före varje omvänd föreläsning har lagts in, då studenter kan titta på videor och göra förberedelseuppgifter.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

1 Mar 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus DD2350 ( Autumn 2020 - Spring 2021 )

Course memo DD2350 HT 2020-51571

Course analysis: 9 Apr 2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann, Stefan Nilsson

Viggo Kann

223

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

67.3 %

Labb 1, 2 och 5 har modifierats. har förtydligats. Alla assistenter har genomgått pedagogisk utbildning. Övningarna hade fler studentaktiva moment. Autentiska studentlösningar med olika betyg på tidigare mästarprov med kommenterade bedömningsprotokoll finns tillgängliga. Övningsquiz i Canvas som övar på begrepp och definitioner inför teoritentan har utvecklats. Före teoritentan informerades om att det är det nedskrivna som bedöms på tentan och att det är viktigt att läsa tentauppgifterna noggrant. Ytterligare två föreläsningar (reduktioner och introduktion till komplexitet) hade omvänd undervisning. Alla föreläsningsbilder har digitaliserats. Kursen gavs med distansundervisning och distansexamination. Teoritentan genomfördes inte som en traditionell övervakad skriftlig tenta utan på dator med en efterföljande rättningssession i Zoom.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

9 Apr 2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

Course syllabus DD2350 ( Spring 2019 - Spring 2020 )

Course memo DD2350 Autumn 2019-50217-10138

Course analysis: 17 Mar 2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann, Stefan Nilsson

Viggo Kann

212 *

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

67 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

17 Mar 2020

Last time changed

28 Jan 2022

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Uppdaterad av GDPR-skäl.

2018

Course syllabus DD2350 ( Autumn 2018 - Autumn 2018 )

Course memo DD2350 Autumn 2018-50765

Course analysis: 17 Apr 2019

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann, Stefan Nilsson

Viggo Kann

244 *

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

74 % *

Mästarprovsinlämningar i Canvas. Läsanvisningar till labbteoriuppgifterna. Tydligare krav för labbetyg B. Fler länkar till fördjupad information i detaljschemat.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

28 Aug 2019

Last time changed

15 Jul 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kurs-PM tillagt. Examinationsgraden uppdaterad.

2017

Course syllabus DD2350 ( Autumn 2017 - Spring 2018 )

Course memo DD2350 Autumn 2017-50659

Course analysis: 8 Feb 2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann, Stefan Nilsson

Viggo Kann

230 *

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

78 % *

Ny kurskod och ökat poängtal med en halv hp. Slutbetyget är medelbetyget. Labbmomentet är graderat A-E medan tentan är ograderad. Två övningsmästarprov. Ny femte labb. Canvas.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

28 Aug 2019

Last time changed

15 Jul 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kurs-PM tillagt. Examinationsgraden uppdaterad.

Scroll to top