Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

adk23 ( Startdatum 2023-08-28, Svenska )

Course syllabus DD2350 ( Autumn 2023 - Spring 2024 )Course memo DD2350 HT 2023-50129Course analysis: 23 Feb 2024
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Stefan Nilsson, Viggo Kann

Viggo Kann

256

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

71.1 %

● Instruktionerna till labb 1 har gjorts mer lättlästa med separat kravspecifikation. Jämförelse mellan linjärsökning och binärsökning har lagts till. ● I labb 2 ska gjorda optimeringar karakteriseras som mycket, lite eller marginellt tidsbesparande. ● En av grupperna genomför övningsmästarproven i Zoom istället för i sal. ● Regler för användning av generativa AI-verktyg har lagts till.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

23 Feb 2024

Last time changed

No changes since first published.

2022

adk22 ( Startdatum 2022-08-29, Svenska )

Course syllabus DD2350 ( Autumn 2022 - Spring 2023 )Course memo DD2350 HT 2022-52200Course analysis: 31 May 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Stefan Nilsson, Viggo Kann

Viggo Kann

210

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

78.1 % *

Instruktionerna till labb 1 har uppdaterats för att underlätta arbetet med labben, särskilt i fråga om teckenkodning. Uppgift 1 på mästarprov 1 utformas så att den inte kräver så många rader pseudokod att beskriva. Längre tid ges för arbetet med mästarprov 1. Ett råd om att inte använda lokalsökning i labb 5 har lagts till i instruktionerna. In- och utdata för testfall 1 i Kattis har lagts in för flera av labbarna. FFT-föreläsningen har ersatts av en föreläsning om beständiga datastrukturer. FFT ingår istället i fortsättningskursen DD2440 Avancerade algoritmer. Tydligare information om att kursens teoridel examineras både av dom teoripoängsgivande uppgifterna under kursens gång och av den avslutande teoritentan. Vi tipsar om att det troligen sparar tid att delta i undervisningen. Kommenterade studentlösningar till mästarproven 2020 och 2021 har tagits fram. En pedagogisk text om pseudopolynomi har tagits fram så att ingen i mästarprov 2 råkar utforma pseudopolynomiska algoritmer i tron att dessa är polynomiska. En reflektionsuppgift har lagts in sist i labbkursen. Därmed finns ett obligatoriskt examinerande moment i sista kursveckan, såsom CSN kräver. Reflektionsuppgiften kan dock genomföras direkt när man redovisat sista labben.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

31 May 2023

Last time changed

31 May 2023

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigering av felstavat namn.

2021

adk21 ( Startdatum 2021-08-30, Svenska )

Course syllabus DD2350 ( Autumn 2021 - Spring 2022 )Course memo DD2350 HT 2021-50891Course analysis: 1 Mar 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann, Stefan Nilsson

Viggo Kann

196

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

65.3 %

Ny större textfil att söka i till labb 1. Stöd för testning har lagts in i den givna programkoden för labb 2. Instruktionerna till extralabben tydliggör vad som menas med lokalsökning och simulerad härdning. Labbredovisningar och mästarprovsredovisningar erbjöds både fysiskt och digitalt. Olika långa mästarprovsredovisningar beroende på hur många uppgifter som ska redovisas. Nya tentaförberedelsequizfrågor som övar på vad som är en godkänd definition och vad som är en övertygande motivering (med kryssfrågor). På föreläsningar och övningar påminns om att ADK-kursens fokus inte är programmering utan teoretisk algoritmdesign. Att kommunikation i första hand ska ske genom diskussionsforumet i Canvas ska kommuniceras tydligt. Nya videor och instuderingsfrågor till omvända föreläsningarna om reduktioner och intro till komplexitet. En timme före varje omvänd föreläsning har lagts in, då studenter kan titta på videor och göra förberedelseuppgifter.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

1 Mar 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

HT 2020-1 ( Startdatum 2020-08-24, Svenska )

Course syllabus DD2350 ( Autumn 2020 - Spring 2021 )Course memo DD2350 HT 2020-51571Course analysis: 9 Apr 2021
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann, Stefan Nilsson

Viggo Kann

223

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

67.3 %

Labb 1, 2 och 5 har modifierats. har förtydligats. Alla assistenter har genomgått pedagogisk utbildning. Övningarna hade fler studentaktiva moment. Autentiska studentlösningar med olika betyg på tidigare mästarprov med kommenterade bedömningsprotokoll finns tillgängliga. Övningsquiz i Canvas som övar på begrepp och definitioner inför teoritentan har utvecklats. Före teoritentan informerades om att det är det nedskrivna som bedöms på tentan och att det är viktigt att läsa tentauppgifterna noggrant. Ytterligare två föreläsningar (reduktioner och introduktion till komplexitet) hade omvänd undervisning. Alla föreläsningsbilder har digitaliserats. Kursen gavs med distansundervisning och distansexamination. Teoritentan genomfördes inte som en traditionell övervakad skriftlig tenta utan på dator med en efterföljande rättningssession i Zoom.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

9 Apr 2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

Doktorand ( Startdatum 2019-08-26, Svenska ) , adk19 ( Startdatum 2019-08-26, Svenska )

Course syllabus DD2350 ( Spring 2019 - Spring 2020 )Course memo DD2350 Autumn 2019-50217-10138Course analysis: 17 Mar 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann, Stefan Nilsson

Viggo Kann

212 *

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

67 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

17 Mar 2020

Last time changed

28 Jan 2022

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Uppdaterad av GDPR-skäl.

2018

adk18 ( Startdatum 2018-08-27, Svenska )

Course syllabus DD2350 ( Autumn 2018 - Autumn 2018 )Course memo DD2350 Autumn 2018-50765Course analysis: 17 Apr 2019
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann, Stefan Nilsson

Viggo Kann

244 *

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

74 % *

Mästarprovsinlämningar i Canvas. Läsanvisningar till labbteoriuppgifterna. Tydligare krav för labbetyg B. Fler länkar till fördjupad information i detaljschemat.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

28 Aug 2019

Last time changed

15 Jul 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kurs-PM tillagt. Examinationsgraden uppdaterad.

2017

adk17 ( Startdatum 2017-08-28, Svenska )

Course syllabus DD2350 ( Autumn 2017 - Spring 2018 )Course memo DD2350 Autumn 2017-50659Course analysis: 8 Feb 2018
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Viggo Kann, Stefan Nilsson

Viggo Kann

230 *

LAB1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

MAS1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

MAS2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,5) P, F

78 % *

Ny kurskod och ökat poängtal med en halv hp. Slutbetyget är medelbetyget. Labbmomentet är graderat A-E medan tentan är ograderad. Två övningsmästarprov. Ny femte labb. Canvas.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

28 Aug 2019

Last time changed

15 Jul 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kurs-PM tillagt. Examinationsgraden uppdaterad.