Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

HT 2021-1 ( Startdatum 2021-08-30, Svenska )

Course syllabus HE1031 ( Autumn 2019 - )No course memo addedCourse analysis: 17 Oct 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Peter Sillén

Peter Sillén

95

TEN1 (5,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (2,0) P, F

69.5 %

*Tydlighet att man för frivilliga labbar får byta till ny grupp och * Individuell vslutande labb7 för högre betyg * samarbete arbete i grupp * Separat veckolig lektion för muntlig redovisning * Alltid hybrid * Alla lab.uppgifter behöver ej har form av vetenskaplig rapport * Separat veckotillfälle för enkla kursfrågor

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

17 Oct 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

HT 2020-1 ( Startdatum 2020-08-24, Svenska )

Course syllabus HE1031 ( Autumn 2019 - )No course memo addedCourse analysis: 25 May 2021
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Peter Sillén

Peter Sillén

83

TEN1 (5,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (2,0) P, F

85.5 %

* digital lectures * more developed continuous examination * all examination digital * final exam date is for 1/ missed parts in continuous examination or 2/ for higher grade final exam, higher degree final exam has individual verbal follow-up

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

25 May 2021

Last time changed

25 May 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

additions to 'summarize changes'

2019

HT 2019-1 ( Startdatum 2019-08-26, Svenska )

Course syllabus HE1031 ( Autumn 2019 - )No course memo addedCourse analysis: 15 Sept 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Peter Sillén

Peter Sillén

85

TEN1 (5,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (2,0) P, F

75 % *

TEN5hp under kursens gång och sluttentamen ÖVN2hp under kursens gång 104 >70% vid första tillfälle ca 80% inkl. omregistrerade se dokument kursanalys viktigaste förändring är löpande examination av kursens lärandemål genom kontrollskrivningar

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

15 Sept 2020

Last time changed

No changes since first published.

2018

HT 2018-1 ( Startdatum 2018-08-27, Svenska )

Course syllabus HE1031 ( Autumn 2013 - Spring 2019 )No course memo addedCourse analysis: 7 Aug 2019
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Peter Sillén

Peter Sillén

92

TEN1 (5,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (2,0) P, F

37 %

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

21 Nov 2019

Last time changed

No changes since first published.

2017

HT 2017-1 ( Startdatum 2017-08-28, Svenska )

Course syllabus HE1031 ( Autumn 2013 - Spring 2019 )No course memo addedCourse analysis: 29 Dec 2017
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Peter Sillén

Peter Sillén

72

TEN1 (5,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (2,0) P, F

68.1 %

Slutredovisning av projekt ÖVN med gruppvis förinspelade filmklipp

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

21 Nov 2019

Last time changed

No changes since first published.