Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

Course syllabus II1300 ( Autumn 2021 - Spring 2024 )

Course memo II1300 HT 2022-50339

Course analysis: 9 May 2023

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Fredrik Lundevall

Fredrik Lundevall

128

INL1 (4,5) P, F

PRO1 (3,0) P, F

56.3 % *

Sedan hösten 2021 har kursen renodlats, så att mer perifera moment har tagits bort. Bland annat är programmering nödvändigt för projektet men inte centralt för kursens mål. Därför har kursens inslag av programmering förenklats mycket. Vidare fanns tidigare en enda stor slutrapport i kursen. Hösten 2022 flyttades ämnet hållbarhet till en separat rapport tidigt i kursen. Kursen har också tillförts lärarresurser.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

9 May 2023

Last time changed

No changes since first published.

2021

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2020

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top