Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

TBASD ( Startdatum 2022-08-29, Svenska )

Course syllabus KH0022 ( Autumn 2020 - )Course memo KH0022 Autumn 2022-50935Course analysis: 17 Jun 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Christina Persson

Christina Persson

221

LAB1 (1,5) P, F

TENA (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

34.4 %

Det här läsåret infördes 3-2-koncept, med cirka tre dagar av den schemalagda tiden på KTH Campus och cirka två dagar digitalt. På de digitala dagarna ligger t.ex. föreläsningar i Zoom, som spelas in, egenorganiserade studiegrupper samt laborationsdagar med schemalagd tid för rapportskrivning.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

17 Jun 2023

Last time changed

No changes since first published.

2021

TBASD ( Startdatum 2021-08-30, Svenska )

Course syllabus KH0022 ( Autumn 2020 - )Course memo KH0022 Autumn 2021-51732Course analysis: 15 Jun 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Christina Persson

Christina Persson

231

LAB1 (1,5) P, F

TENA (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

35.5 % *

Coronaanpassning: Digitala föreläsningar i Zoom (under P1 och P2), som spelades in och var tillgängliga en vecka. Hybridundervisning (halva klassen i sal och halva i zoom) under de första fyra veckorna i P1. Halverade laborationsgrupper (8 studenter) under P1.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

15 Jun 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

TBASD ( Startdatum 2020-08-31, Svenska )

Course syllabus KH0022 ( Autumn 2020 - )Course memo KH0022 Autumn 2020-51383Course analysis: 17 Jun 2021
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Christina Persson

Christina Persson

235

LAB1 (1,5) P, F

TENA (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

37.4 %

Pandemianpassningar. Hybridundervisning (halvklass i sal/Zoom) förutom laborationer och tentamina. Ny version av kursplan, p.g.a anpassningar av målen. Nytt tentamenskoncept.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

17 Jun 2021

Last time changed

17 Jun 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

glömde summera förändringar

2019

TBASD ( Startdatum 2019-08-26, Svenska )

Course syllabus KH0022 ( Autumn 2019 - Spring 2020 )Course memo KH0022 Autumn 2019-50165Course analysis: 12 Jun 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Christina Persson

Christina Persson

233

LAB1 (1,5) P, F

TENA (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

46.4 %

Inga förändringar

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

12 Jun 2020

Last time changed

No changes since first published.

2018

TBASD ( Startdatum 2018-08-27, Svenska )

Course syllabus KH0022 ( Autumn 2016 - Spring 2019 )Course memo KH0022 Autumn 2018-50016Course analysis: 4 Jul 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Christina Persson

Christina Persson

236

LAB1 (1,5) P, F

TENA (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

41.5 %

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

4 Jul 2020

Last time changed

No changes since first published.