Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

VT 2023-61200 ( Startdatum 2023-03-20, Svenska )

Course syllabus MH1029 ( Autumn 2019 - )Course memo MH1029 Spring 2023-61200Course analysis: 7 Aug 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Pär Jönsson

Pär Jönsson

13 *

SEMA (2,0) P, F

STU2 (1,0) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

84 % *

Nytt sedan föregående år: Vid detta tillfälle så hade en ny projektuppgift tagits fram där två lärandemål examinerades i samma uppgift. Fokus: en inblick hur en hållbar metallframställning är en del av den cirkulära ekonomin. Uppgifterna utfördes på stålverken Outokumpu och Ovako med handledare både från företagen och KTH. Vi hade flipped-location undervisning. När det gällde teoriföresläsning om rostfri stålframställning så genomfördes de i samband med besök till Outokumpu i Avesta.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

7 Aug 2023

Last time changed

No changes since first published.

2022

VT 2022-1 ( Startdatum 2022-03-21, Svenska )

Course syllabus MH1029 ( Autumn 2019 - )Course memo MH1029 Spring 2022-61499Course analysis: 28 Jun 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Pär Jönsson

Pär Jönsson

5

SEMA (2,0) P, F

STU2 (1,0) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

80 %

Det som ändrats sedan förra kursomgången var det följande: 1. Studiebesök kunde genomföras fysiskt på Gränges och HYDRDO för att studera framställning av aluminium 2. Beskrivningen av seminarieuppgiften hade förbättrats, eftersom det var en av slutsatserna att det behövde göras i 2021 års kursanalys.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

28 Jun 2022

Last time changed

No changes since first published.

2021

VT 2021-1 ( Startdatum 2021-03-22, Svenska )

Course syllabus MH1029 ( Autumn 2019 - )Course memo MH1029 Spring 2021-61380Course analysis: 1 Jun 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Pär Jönsson

Pär Jönsson, Anders Tilliander

17

SEMA (2,0) P, F

STU2 (1,0) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

100 % *

Införde frivillig extra kontrollskrivning motsvarande TEN1 för att inte krocka med KEX. Digitalt STU1 eftersom vi inte tilläts besöka företag pga pandemirestriktioner.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

1 Jun 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

VT 2020-1 ( Startdatum 2020-03-16, Svenska )

Course syllabus MH1029 ( Autumn 2019 - )Course memo MH1029 Spring 2020-60707Course analysis: 29 Jun 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Pär Jönsson

Anders Tilliander, Pär Jönsson

9

SEMA (2,0) P, F

STU2 (1,0) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

100 % *

Studiebesök kunde inte genomföras. Ersattes av filmer från Youtube om tillverkningsprocesser samt zoomföreläsningar av ingenjörer från industrin. En frivillig examen gavs under kursens gång för att få en mer kontinuerlig inlärning.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

29 Jun 2020

Last time changed

29 Jun 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Anders Tilliander och Pär Jönsson gjorde den tillsammans. Dock kan bara ett namn stå på analysen. det ska vara Anders namn för han kommer att söka befordran.

2019

VT 2019-1 ( Startdatum 2019-03-18, Svenska )

Course syllabus MH1029 ( Spring 2018 - Spring 2019 )Course memo MH1029 Spring 2019-60429Course analysis: 29 Jun 2020
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Pär Jönsson

Anders Tilliander, Pär Jönsson

8

SEM1 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

STU1 (1,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

100 %

En frivillig kontrollskrivning på räknedelen gavs för att underlätta kontinuerlig inlärning.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

29 Jun 2020

Last time changed

No changes since first published.