Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyzes with course data for a course offering. This is regulated by the “Guidelines on course evaluation and course analysis”. When the course analysis has been published, the course data, the course memo and course syllabus are displayed.

Prospective, current and former students can take part of the information to help with course selection, or to follow up their own participation. Teachers, course coordinators, examiners etc. can use the page as a support in course development.

* Course data has been registered manually

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus ML1608 ( Autumn 2021 - )

No course memo added

Course analysis: 03/02/2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Claes Hansson

Claes Hansson

15

PROA (1,5) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (1,5) P, F

66.7 %

• SEM1 ändrades till att omfatta samtliga delar av hållbarhetsspåret samt lärandemålen om extern redovisning. SEM1 bestod av två introducerande föreläsningar med bakgrund och fakta om företages hållbarhetsarbete, därefter följde 3 fördjupande seminarier. Examination av momentet hållbarhet/externredovisning (P/F) gjordes i samband med den muntliga examinationen. • Projektet förminskades något, t ex minskades krav på formell mötesteknik och projektets mål kopplades till mål och innehåll till en av parallellkurserna(ML1609) för att på så vis ge synergieffekter och minska den totala arbetsbelastningen kring projektmomentet. • TENA genomfördes som en muntlig examination.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

2/3/2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus ML1608 ( Autumn 2019 - Spring 2021 )

Course memo ML1608 Autumn 2020-1

Course analysis: 29/01/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Claes Hansson

Claes Hansson

18

PROA (1,5) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (1,5) P, F

44 % *

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/29/2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

Course syllabus ML1608 ( Autumn 2019 - Spring 2021 )

Course memo ML1608 Autumn 2019-1

Course analysis: 06/02/2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Claes Hansson

Claes Hansson

18

PROA (1,5) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (1,5) P, F

38.9 %

* Tentan flyttad från P2 till P1 * Bättre förberedelser inför sluthearingen med t ex tidigare givna instruktioner kring roller. Tydliggörande av kopplingen mellan kursdelarna.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

2/6/2020

Last time changed

No changes since first published.

2018

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2017

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top