Till innehåll på sidan

CoNature – gränsöverskridande natur

Många ekosystemtjänster behövs lokalt där människor lever och arbetar. Detta projekt undersöker i vilken grad det nuvarande systemet av skyddade områden är eller kan bli kopplade till omgivningen samt i vilket grad denna konnektivitet påverkar tillgången på ekosystemtjänster utanför områdenas gränser.

Ett verktyg för att undersöka gränser och bryggor i övergångszonerna i landskap kommer utvecklas och testas i ett antal naturreservat i Stockholmsregionen.

Mer om projektet på den engelska versionen av denna webbsida

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-07-07