Till innehåll på sidan

Övriga publikationer

[2]
P. Smith et al., "Decarbonizing through nature," Elsevier, 2022.
[4]
G. Finnveden et al., "The Climate Framework for Higher Education Institutions in Sweden," i Handbook of Best Practices in Sustainable Development at University Level, : Springer Nature, 2022, s. 189-204.
[5]
Z. Kalantari et al., "Using Landscape Connectivity to Identify Suitable Locations for Nature-Based Solutions to Reduce Flood Risk," i Handbook of Environmental Chemistry, : Springer Nature, 2022, s. 339-354.
[6]
C. S. S. Ferreira et al., "Nature-Based Solutions for Flood Mitigation and Resilience in Urban Areas," i Nature-Based Solutions for Flood Mitigation, : Springer Nature, 2022, s. 59-78.
[7]
G. Finnveden, "What Can “Promoting Sustainable Development” at a University Mean?—A Guideline from KTH," i Handbook of Best Practices in Sustainable Development at University Level, : Springer Nature, 2022, s. 101-111.
[8]
C. S. S. Ferreira et al., "Introduction : Nature-Based Solutions for Flood Mitigation," i Nature-Based Solutions for Flood Mitigation, : Springer Nature, 2022, s. 1-7.
[9]
D. Pargman et al., "Who Gets to Fly?," i Academic Flying and the Means of Communication, Kristian Bjørkdahl and Adrian Santiago Franco Duharte red., Singapore : Palgrave Macmillan, 2022, s. 133-158.
[10]
N. Johansson, "Handling hazardous substances in a circular economy," letsrecycle.com, 2022.
[11]
C. Katzeff, "Hemmen i det smarta elnätet," i Mot framtidens energi : Den osynliga revolutionen bakom eluttaget, Vetenskap och Allmänhet red., 1. uppl. Stockholm : Vetenskap och Allmänhet, 2022, s. 117-126.
[12]
C. Katzeff, "Homes in the smart grid," i Towards the energy of the future : The invisible revolution behind the electrical socket, Vetenskap och Allmänhet red., 1. uppl. Stockholm : Vetenskap och Allmänhet, 2022, s. 119-128.
[14]
C. S. S. Ferreira et al., "Conclusions," i Nature-Based Solutions for Flood MitigationHEC,volume 107, : Springer Nature, 2022, s. 507-513.
[15]
D. Mario, H. Ernstson och J. Lorien, "Civil Society as Networks of Issues and Associations : The Case of Food," i Knowledge and Civil Society, Glückler, J., Meyer, HD., Suarsana, L. red., Cham : Springer, 2022.
[16]
G. Finnveden och M. Höjer, "Hållbarhetsfunderingar under en ljuskonsert 2056.," i In Hos Own Environment. : En festskrift till Sverker Sörlin, Nina Wormbs, Arne Kaijser, Sabine Höhler, Mats Benner, Marco Armiero red., Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2021, s. 174-180.
[17]
"Ruptured Times : Advances in Visual Environmental Humanities," Cern, Zenodo, Annals of Crosscuts: Films of Environmental Humanities, 2021.
[19]
A. Carlsson Kanyama, B. Hedin och C. Katzeff, "Dags för en nationell strategi för växtbaserade mejeriprodukter," , 2021.
[20]
J.-B. Thomas, J. Potting och F. Gröndahl, "Environmental impacts of seaweed cultivation: kelp farming and preservation," i Seaweed and microalgae as alternative sources of protein, Xin Gen Lei red., UK : Burleigh Dodds Science Publishing Limited, 2021.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-07-07