Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rapporter

[1]
Å. Svenfelt, "Envisioning sustainable consumption futures : a guide for workshop facilitators," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 249, 2024.
[2]
N. Johansson och G. Finnveden, "Hur kan pantsystemen utvecklas för plastförpackningar? : Scenarier, perspektiv och visioner," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2227, 2023.
[3]
G. Henriksson et al., "Genvägar och träbroar – möjligheter och potential för ökad cykling," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 234, 2023.
[4]
T. Malmqvist et al., "Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. Version 3, 2023.," Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2325, 2023.
[5]
T. Malmqvist et al., "Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. Version 2, 2023," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 233, 2023.
[6]
U. Mörtberg et al., "Regionalt planeringsstöd för vindkraft," , 2023.
[10]
B. Vaddadi, M. Hesselgren och A. Kramers, "Living Lab #2  Work near, Travel Smarter," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2214, 2022.
[12]
B. Vaddadi, M. Hesselgren och A. Kramers, "Living Lab #2 Work near, Travel Smarter : Effects of COVID-19 pandemic on work & travel life," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2213, 2022.
[14]
A. Ekvall, J. Larsson och J. Nässén, "Klimatsmart semestrande : Tekniska lösningar, förändrat beteende och politiska styrmedel," , Mistra Sustainable Consumption report, 1:15, 2022.
[15]
Å. Svenfelt et al., "62 ways of enabling sustainable consumption. A collection of examples from research in Mistra Sustainable Consumption," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2216, 2022.
[16]
N. Johansson, "The policy conflict between circularity and toxicity : Problems, perspectives and strategies," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2219, 2022.
[17]
N. Johansson, "Målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö : Problem, perspektiv och strategier," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2218, 2022.
[18]
Å. Svenfelt et al., "Sustainable consumption and beyond : Final report from phase 1 of the research program Mistra Sustainable Consumption: 2018-2021," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Mistra Sustainble Consumption reports, 1:13, 2022.
[20]
J. Yang, "Labyrint- och pianotangentutskov för effektiv avbördning," Stockholm, Energiforsk rapport, 2022:853, 2022.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal