Till innehåll på sidan

Rapporter

[1]
N. Johansson och G. Finnveden, "Hur kan pantsystemen utvecklas för plastförpackningar? : Scenarier, perspektiv och visioner," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2227, 2023.
[2]
T. Malmqvist et al., "Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. Version 2, 2023," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 233, 2023.
[4]
J. Åkerman et al., "Långväga resande i linje med klimatmålen," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2122, 2022.
[5]
B. Vaddadi, M. Hesselgren och A. Kramers, "Living Lab #2  Work near, Travel Smarter," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2214, 2022.
[7]
B. Vaddadi, M. Hesselgren och A. Kramers, "Living Lab #2 Work near, Travel Smarter : Effects of COVID-19 pandemic on work & travel life," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2213, 2022.
[9]
A. Ekvall, J. Larsson och J. Nässén, "Klimatsmart semestrande : Tekniska lösningar, förändrat beteende och politiska styrmedel," , Mistra Sustainable Consumption report, 1:15, 2022.
[10]
Å. Svenfelt et al., "62 ways of enabling sustainable consumption. A collection of examples from research in Mistra Sustainable Consumption," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2216, 2022.
[12]
J. Nässén et al., "Potentials and consequences of altered consumption practices," , TRITA-ABE-RPT, 222, 2022.
[13]
N. Johansson, "The policy conflict between circularity and toxicity : Problems, perspectives and strategies," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2219, 2022.
[14]
N. Johansson, "Målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö : Problem, perspektiv och strategier," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2218, 2022.
[15]
Å. Svenfelt et al., "Sustainable consumption and beyond : Final report from phase 1 of the research program Mistra Sustainable Consumption: 2018-2021," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Mistra Sustainble Consumption reports, 1:13, 2022.
[17]
T. Malmqvist et al., "Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2120, 2021.
[18]
S. Eckersten, B. Balfors och U. Gunnarsson-Östling, "Strategier för integrering av miljöfunktioner i transportplaneringen : med fokus på Åtgärdsvalstudier," , TRITA-ABE-RPT, 218, 2021.
[19]
J. Åkerman och M. Höjer, "Höghastighetsbanorna ur ett klimatperspektiv," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2114, 2021.
[20]
G. Finnveden, "Hur definierar vi hållbar ekonomisk utveckling?," Stockholm, Sweden, 2021.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2019-02-04