Till innehåll på sidan

Teknisk information

Zoom är en videokonferenstjänst för anställda och aktiva (registrerade) studenter.

Man kan ansluta till ett Zoom möte från webbläsare, videokonferenssystem, Zoom klient/app och telefon.

Zoom har en utförlig support webbsida för att komma igång.

Innan ni använder Zoom klienten

OBS! Kontrollera att du har den senaste versionen! Efter den 3 November 2022 kommer inte Zoom att fungera om du inte har rätt version. För mer information kan ni läsa mer om CVE-2022-28763

Windows 5.15.6
macOS 5.15.6
VDI Client 5.15.4
Linux 5.15.5
iOS / iPadOS 5.15.2
Android 5.15.5

eller senare installerad. Kontrollera därför att du har den senaste versionen!
(Detta gäller inte användare av KTH plattformsdatorer (KTH Windows, KTH Mac och KTH Ubuntu) då Zoom på dessa datorer uppdateras automatiskt).

 1. Starta Zoom och klicka på Profil (högst upp till höger)
 2. För att kontrollera version klicka på "Help"-> "About Zoom"
 3. För att uppdatera till senaste version klicka på "Check for Updates"

Den senaste version av Zoom hittar du här: Download Center - Zoom
 

När ska man använda Zoom?

 • Undervisning och möten med flera deltagare (max 300)
 • Seminarier och handledning
 • Virtuella grupprum som studenter kan använda för grupparbete
 • Projektmöten
 • Arbetsmöten
 • Föreläsningar
 • Avstämningar där det är en fördel att kunna se varandras skärmar

Mötesfunktioner

 • Dela skärm för presentationer, videoklipp med mera
 • Chatt
 • Inspelning
 • Minienkäter
 • "Breakout rooms" för diskussioner vid sidan av det huvudsakliga webbmötet

KTH:s Zoom instans

Fördelen med att använda dig av KTH:s Zoom instans är:

 • KTH adressbok med anställda och Zoom rooms
 • Outlook kalender-plugin för enklare mötesbokningar
 • Tillgång till fler mötesverktyg
 • Möjlighet att slå på Zoom i Slack

För mer information kontakta KTH IT-Support via it-support@kth.se, tfn 790 6600.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-17