Hoppa till huvudinnehållet

Statistiksidan för kursinformation

Statistiksidan för kursinformation är en del av verktyget Administrera Om kursen. De kurs-PM och kursanalyser som publiceras via verktyget utgör underlaget för statistiken. Läs mer om Om kursen på intranätet.

Statistiken visas områdesvis för kurs-PM respektive kursanalys. Det går att se statistik för en eller alla skolor samt för en eller flera läsperioder/terminer. Det finns statistik att hämta från år 2019 och framåt. Statistiken för kurs-PM möjliggör uppföljning på skolnivå utifrån KTH:s riktlinje för kurs-PM.

På statistiksidan finns:

  • en sammanställning av antalet publicerade kurs-PM/kursanalyser för vald skola och läsperiod/termin
  • möjligheten att jämföra data för det valda året med statistik från föregående år
  • en tabell med den valda skolans samtliga kurser för vald läsperiod/termin, vilken går att ladda ner för att t.ex. göra filtreringar och sorteringar på programnivå

Visa statistik

Område

Välj det område du vill se statistik för