Kurser, CSC/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå 
Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 DD2432 Avancerad nivå
Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 DD2437 Avancerad nivå
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 DD2365 Avancerad nivå
Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 DD2470 Avancerad nivå
Avancerad grafik och interaktion 9,0 DH2413 Avancerad nivå
Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 DD2402 Avancerad nivå
Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 9,0 DD2403 Avancerad nivå
Datorgrafik med interaktion 6,0 DH2323 Avancerad nivå
Datorspelsdesign 6,0 DH2650 Avancerad nivå
Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 DD142X Grundnivå
Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 DD143X Grundnivå
Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 DD144X Grundnivå
Grundläggande programmering och datalogi 7,5 DD1345 Grundnivå
Informationsvisualisering 6,0 DH2321 Avancerad nivå
Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 DD2358 Avancerad nivå
Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 DD2258 Avancerad nivå
Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 DH2320 Avancerad nivå
Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 DD2434 Avancerad nivå
Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 DD2356 Avancerad nivå
Mjukvarukonstruktion 9,0 DD1392 Grundnivå
Modeller och simulering 6,0 DD1354 Grundnivå
Neuronnäts- och biomodellering 9,0 DD2435 Avancerad nivå
Neurovetenskap 7,5 DD2401 Avancerad nivå
Programmeringsteknik och C 6,0 DD1316 Grundnivå
Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 DD2300 Avancerad nivå
Projektkurs i beräkningsvetenskap 7,5 DD2444 Avancerad nivå
Statistiska metoder i datalogin 6,0 DD2447 Avancerad nivå
Tillämpad bioinformatik 7,5 DD2404 Avancerad nivå
Tillämpad GPU-programmering 7,5 DD2360 Avancerad nivå
Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 DD1324 Grundnivå
Vetenskapliga beräkningsmetoder 7,5 DD2363 Avancerad nivå
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 DA2205 Avancerad nivå
Visualisering 7,5 DD2257 Avancerad nivå