Kurser, EES/Reglerteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Adaptiv filtrering och feldetektering 9,0 2E5216 Forskarnivå
Adaptiv reglering 7,5 2E5210 Forskarnivå
Examensarbete inom reglerteknik 30,0 2E1012 Avancerad nivå
Flervariabel reglerteknik 12,0 2E5215 Forskarnivå
Flervariabel reglerteknik 12,0 EL3100 Forskarnivå
Flervariabel reglerteknik I 9,0 2E5220 Forskarnivå
Forskningsseminarier i reglerteknik 3,0 2E5217 Forskarnivå
Händelsestyrd sampling och reglering 7,5 2E5221 Forskarnivå
Introduktion till modellreduktion 7,0 EL3500 Forskarnivå
Linjära system, I 7,5 2E5211 Forskarnivå
Linjära system, II 7,5 2E5212 Forskarnivå
Matematiska metoder inom signaler, system och reglering 8,0 EL3270 Forskarnivå
Nätverksbaserade reglersystem 7,5 EL3400 Forskarnivå
Optimering för reglerteknik och signalbehandling 7,5 2E5213 Forskarnivå
Programutveckling för trådlösa sensornätverk 3,0 EL3600 Forskarnivå
Systemidentifikation 12,0 2E5214 Forskarnivå
Systemidentifikation 12,0 EL3200 Forskarnivå