Kurser, ITM/Industriell produktion

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Advanced Manufacturing Processes 11,5 MG2209 Avancerad nivå
Advanced Metrology 11,5 MG2210 Avancerad nivå
Automation and Control Engineering 7,5 MG3902 Forskarnivå
Automatiseringsteknik 6,0 MG1002 Grundnivå
Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1 6,0 MG2032 Avancerad nivå
Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs 6,0 MG2022 Avancerad nivå
Avancerad mätteknik 9,0 MG2110 Avancerad nivå
Avancerad tillverkningsteknik 6,0 MG2009 Avancerad nivå
Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9,0 MG2109 Avancerad nivå
Bearbetningsteknik för produktionstekniker 22,5 MG117V Grundnivå
Circular Economy and Industrial Systems 7,5 MG3210 Forskarnivå
Datorstöd i konstruktion och tillverkning, grundkurs II 6,0 MG2021 Avancerad nivå
Datorstödd tillverkning - CAM 6,0 MG2036 Avancerad nivå
Datorsystem för konstruktion och tillverkning 15,0 4K5202 Forskarnivå
Design and Information Management 9,0 MG2206 Avancerad nivå
Design and Process Modelling 7,5 MG2201 Avancerad nivå
Design och produktframtagning - tillverkningsteknik 6,0 MG1006 Grundnivå
Digitala fabriker 6,0 MG2038 Avancerad nivå
Distribuerade intelligenta styrsystem för produktion 6,0 MG2042 Avancerad nivå
Distribuerade intelligenta styrsystem för produktion, större kurs 7,5 MG2142 Avancerad nivå
Effektiv produktion 9,0 MG2023 Avancerad nivå
European Business Culture 7,5 MG2200 Avancerad nivå
Examensarbete i materialdesign, grundnivå 15,0 MG102X Grundnivå
Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 MG103X Grundnivå
Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå 30,0 MG202X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå 30,0 MG203X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå 30,0 MG212X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå 30,0 MG213X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå 15,0 MG100X Grundnivå
Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå 15,0 MG110X Grundnivå
Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 MG101X Grundnivå
Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 MG105X Grundnivå
Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 MG115X Grundnivå
Examensarbete inom teknik och management, grundnivå 15,0 MG104X Grundnivå
Experimentell försöksplanering 6,0 MG3904 Forskarnivå
Flexibla monteringssystem 12,0 MG2213 Avancerad nivå
Fördjupningsarbete i industriell produktion och management 15,0 MG1005 Grundnivå
Grundläggande 3D-CAD 1,5 MG1028 Grundnivå
Industriell limningsteknik 6,0 MG122V Grundnivå
Industriell limningsteknik 6,0 MG2037 Avancerad nivå
Industriell mätning med laser och holografi 7,5 4G5107 Forskarnivå
Industriell mätning med laser och holografi 7,5 MG3903 Forskarnivå
Industriell produktion- förändring och förbättring 6,0 MG2039 Avancerad nivå
Industriell produktion - planering och styrning 6,0 MG2029 Avancerad nivå
Industriell produktion - projektkurs 6,0 MG2027 Avancerad nivå
Industriell produktion - simulering av fabriker, flöden och processer 6,0 MG2030 Avancerad nivå
Industriell produktionsledning 7,5 MG2129 Avancerad nivå
Industriell Produktionsteknik 6,0 MG2103 Avancerad nivå
Informationsmodellering för digitala produktionssystem 7,5 MG3913 Forskarnivå
Informationsmodellering och IT-strategier 6,0 MG2034 Avancerad nivå
Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6,0 MG2028 Avancerad nivå
Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 7,5 MG2128 Avancerad nivå
Integration av industriella IT-system 6,0 MG2026 Avancerad nivå
Integrerad produktion 12,0 MG2019 Avancerad nivå
Introduction to Production Engineering and Management 9,0 MG240E Avancerad nivå
Konstruktions- och produktionssystem 15,0 4G5101 Forskarnivå
Kvalitet 6,0 MG2033 Avancerad nivå
Kvalitet 9,0 MG2202 Avancerad nivå
Maintenance Management 12,0 MG219V Avancerad nivå
Maintenance Management 12,0 MG2300 Avancerad nivå
Manufacturing Technology and Planning 9,0 MG2204 Avancerad nivå
Master's Project in Production Engineering Management 30,0 4G1187 Avancerad nivå
Mikromontering 5,0 MG3003 Forskarnivå
Modellering och simulering av industriella processer 9,0 MG2130 Avancerad nivå
Modern industriell mätteknik 6,0 MG2010 Avancerad nivå
Modern underhållsteknik 6,0 MG1007 Grundnivå
Modulindelning av produkter 6,0 MG2020 Avancerad nivå
Monteringsteknik 6,0 MG2040 Avancerad nivå
Oförstörande provning 3,0 MG1012 Grundnivå
Oförstörande provning 3,0 MG112V Grundnivå
Operations Management 9,0 MG2205 Avancerad nivå
PDM/PLM - Product Data Management/Product Lifecycle Management 6,0 MG2035 Avancerad nivå
PLM, Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9,0 MG2135 Avancerad nivå
Praktisk verkstadsteknik 3,0 MG1000 Grundnivå
Process Control and Management 9,0 MG2203 Avancerad nivå
Production Engineering 7,5 MG2208 Avancerad nivå
Production Management in Sweden 9,0 MG2003 Avancerad nivå
Produktframtagning - tillverkning 6,0 MG1025 Grundnivå
Produktframtagning 1 12,0 MG1003 Grundnivå
Produktframtagning 2 9,0 MG1004 Grundnivå
Produktion 6,0 MG1024 Grundnivå
Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 MG2017 Avancerad nivå
Produktion, ekonomi och ledarskap 15,0 MG2117 Avancerad nivå
Produktions-ERFA 12,0 MG217V Avancerad nivå
Produktionsautomatisering 7,5 MG1018 Grundnivå
Produktionssystem och automatisering 6,0 MG2024 Avancerad nivå
Responsive Manufacturing 22,5 MG2301 Avancerad nivå
Responsive Manufacturing I 22,5 MG118V Grundnivå
Skärande bearbetning 7,5 MG3900 Forskarnivå
Skärande bearbetning för produktionstekniker, fortsättningskurs 9,0 MG121V Grundnivå
Skärande bearbetning, allmän kurs 6,0 MG120V Grundnivå
Skärteknik, processtyrning och modellering 12,0 4G5116 Forskarnivå
Strategic Maintenance Systems 11,0 MG2212 Avancerad nivå
Styr- och reglerteknik 6,0 MG1023 Grundnivå
Störnings- och variationsanalys i tillverkningssystem 9,0 MG3915 Forskarnivå
Supply Chain Management 11,0 MG2211 Avancerad nivå
Svetsningens grunder 3,0 MG1401 Grundnivå
Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 MG1010 Grundnivå
Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 MG1030 Grundnivå
Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 MG110V Grundnivå
Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 MG130V Grundnivå
Svetsteknologi, fortsättningskurs 6,0 MG1011 Grundnivå
Svetsteknologi, fortsättningskurs 6,0 MG1031 Grundnivå
Svetsteknologi, fortsättningskurs 6,0 MG111V Grundnivå
Svetsteknologi, fortsättningskurs 6,0 MG131V Grundnivå
Svetsteknologi, högre kurs, modul 1 6,0 MG2013 Avancerad nivå
Svetsteknologi, högre kurs, modul 1 6,0 MG213V Avancerad nivå
Svetsteknologi, högre kurs, modul 2 6,0 MG2014 Avancerad nivå
Svetsteknologi, högre kurs, modul 2 6,0 MG214V Avancerad nivå
Svetsteknologi, högre kurs, modul 3 6,0 MG2015 Avancerad nivå
Svetsteknologi, högre kurs, modul 3 6,0 MG215V Avancerad nivå
Svetsteknologi, påbyggnadskurs för EWE 6,0 MG216V Avancerad nivå
Svetsteknologi, påbyggnadskurs för EWE/IWE 6,0 MG2016 Avancerad nivå
Systemdynamik vid utveckling och analys av produktionssystem 6,0 MG3005 Forskarnivå
Teknikfront produktion fokus management 15,0 MG2005 Avancerad nivå
Teknikfront produktion fokus tillverkning 15,0 MG2004 Avancerad nivå
Tillverkningsteknik 6,0 MG1001 Grundnivå
Tillverkningsteknik 6,0 MG1016 Grundnivå
Tillverkningsteknik 6,0 MG1026 Grundnivå
Tillverkningsteknik- och planering 7,5 MG2104 Avancerad nivå
Tillverkningsteknik, fortsättningskurs II 6,0 MG2031 Avancerad nivå
Tillämpad industriell produktion 6,0 MG1400 Grundnivå
Verkstadsmätteknik 6,0 MG3907 Forskarnivå
Vetenskaplig forskningsmetodik inom industriell produktion 7,5 MG2100 Avancerad nivå
Vetenskaplig metodik för ingenjörer 7,5 MG3007 Forskarnivå
Vibrationer vid skärande bearbetning 7,5 4G5111 Forskarnivå
Ytkaraktärisering 6,0 MG3905 Forskarnivå