Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (CENMI), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2018/2019. Kurslista för 2019/2020 beslutas 1 november 2018

Ändringar kan ske för kommande läsår

Masterprogram 2018/2019
Miljöteknik och hållbar infrastruktur
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning
Kemiteknik för energi och miljö
Elkraftteknik
Hållbar energiteknik
Teknik och hållbar utveckling

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp
MJ153X Examensarbete i energi och miljö, grundnivå 15,0 hp

Inriktningar

Valfri kurs 7,5hp kan läsas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ED1110 Vektoranalys 50814 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51304 6,0 hp 3,0 3,0
AK2207 Energisystem i samhället 51192 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
AG1812 Miljöekonomi 60403 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfritt utrymme: 22,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2207 Energisystem i samhället 51192 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 60403 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
51040 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50881 5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 50882 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
50681 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 51156 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 50814 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 51207 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
50037 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 50757 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 50081 3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50510 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51304 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 50730 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 50818 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 50036 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 50879 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
50045 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 50239 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
50367 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 50236 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 50873 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1401, MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ML1503 Industriella system II 50757 6,0 hp 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 51192 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 hp 6,0
AG1812 Miljöekonomi 60403 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 51040 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50881 5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 50882 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 50681 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 51156 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 50814 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 51207 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 50037 7,5 hp 7,5
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH
50081 3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50510 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51304 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 50730 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 50818 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 50036 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 50879 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 50045 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 50239 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
50367 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH
50236 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH
50873 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH
60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH
60121 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme:
7,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE1080 Kemitekniska principer 51207 7,5 hp 7,5
AK2207 Energisystem i samhället 51192 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 60403 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system 60991 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 51040 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50881 5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 50882 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 50681 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 51156 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 50814 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 50037 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 50757 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 50081 3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50510 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51304 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 50730 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 50818 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för KEM, kan ej kombineras med KH1341
50036 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 50879 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 50045 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 50239 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
50367 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 50236 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 50873 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, 


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50510 6,0 hp 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 51192 7,5 hp 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 50367 6,0 hp 6,0
AG1812 Miljöekonomi 60403 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 51040 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50881 5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 50882 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 50681 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 51156 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 50814 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 51207 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 50037 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 50757 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 50081 3,0 hp 3,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51304 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES
50730 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 50818 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 50036 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 50879 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 50045 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 50239 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 50236 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 50873 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES
60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES, kan inte kombineras med MJ2424
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES, kan inte kombineras med MJ2424
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 4 hp av följande kurser ska läsas:

AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202, AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 51040 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö 50881 5,0 hp 5,0
AE1602 Hydrologi 50879 7,5 hp 7,5
AK2207 Energisystem i samhället 51192 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 60403 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1801 Miljö- och markkemi
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MHI
50882 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 50681 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 51156 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 50814 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 51207 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 50037 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 50757 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 50081 3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50510 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51304 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 50730 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 50818 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 50036 9,0 hp 6,0 3,0
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 50045 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 50239 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
50367 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 50236 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 50873 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MHI
60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904

Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50510 6,0 hp 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 51192 7,5 hp 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 50367 6,0 hp 6,0
AG1812 Miljöekonomi 60403 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 51040 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50881 5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 50882 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 50681 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 51156 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 50814 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 51207 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 50037 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 50757 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 50081 3,0 hp 3,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51304 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE
50730 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 50818 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 50036 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 50879 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 50045 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 50239 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 50236 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 50873 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE
60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE, kan inte kombineras med MJ2424
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE, kan inte kombineras med MJ2424
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Valfri kurs 7,5hp kan läsas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ED1110 Vektoranalys 50814 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51304 6,0 hp 3,0 3,0
AK2207 Energisystem i samhället 51192 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
AG1812 Miljöekonomi 60403 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfritt utrymme: 16,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 51156 6,0 hp 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 51192 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 60403 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 51040 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50881 5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 50882 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 50681 7,5 hp 7,5
ED1110 Vektoranalys 50814 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 51207 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 50757 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 50081 3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50510 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51304 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 50730 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SMCS
50818 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SMCS
50036 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 50879 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 50045 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SMCS
50239 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
50367 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 50236 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 50873 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, 


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50510 6,0 hp 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 51192 7,5 hp 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 50367 6,0 hp 6,0
AG1812 Miljöekonomi 60403 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 51040 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50881 5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 50882 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 50681 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 51156 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 50814 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 51207 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 50037 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 50757 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 50081 3,0 hp 3,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51304 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
50730 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 50818 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 50036 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 50879 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 50045 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 50239 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 50236 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 50873 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE, kan inte kombineras med MJ2424
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 16,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 51156 6,0 hp 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 51192 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 60403 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 51040 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50881 5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 50882 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 50681 7,5 hp 7,5
ED1110 Vektoranalys 50814 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 51207 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 50757 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 50081 3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
50510 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51304 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 50730 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
50818 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
50036 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 50879 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 50045 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
50239 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
50367 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 50236 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 50873 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 50255 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0