Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (CENMI), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Villkorligt valfritt utrymme: 22,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1401, MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ML1503 Industriella system II 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH
3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH
7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH
6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH
60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH
60121 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme:
7,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system 60991 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för KEM, kan ej kombineras med KH1341
9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, 


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp 3,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES
10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES
60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES, kan inte kombineras med MJ2424
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES, kan inte kombineras med MJ2424
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 4 hp av följande kurser ska läsas:

AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202, AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö 5,0 hp 5,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1801 Miljö- och markkemi
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MHI
4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MHI
60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904

Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp 3,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE
10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE
60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE, kan inte kombineras med MJ2424
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE, kan inte kombineras med MJ2424
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 16,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SMCS
7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SMCS
9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SMCS
7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, 


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp 3,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE, kan inte kombineras med MJ2424
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 16,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 60910 15,0 hp 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
ML1503 Industriella system II 6,0 hp 6,0
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp 3,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
6,0 hp 6,0
ML1501 Industriella system I 7,5 hp 7,5
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60355 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60394 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60379 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras
60401 7,5 hp 3,0 4,5
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60451 3,0 hp 1,5 1,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
60509 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 60820 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system
Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
60991 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0