Appendix 1: Course list

Degree Programme in Information and Communication Technology (CINTE), Programme syllabus for studies starting in autumn 2017

General courses

Year 1

Mandatory courses (30.0 credits)

Course code Course name Credits Edu. level
ID1018 Programming I 7.5 First cycle
II1304 Engineering Skills for ICT 7.5 First cycle
IS1200 Computer Hardware Engineering 7.5 First cycle
SF1610 Discrete Mathematics 7.5 First cycle

Conditionally elective courses

Course code Course name Credits Edu. level
IE1204 Digital Design 7.5 First cycle
IE1206 Embedded Electronics 7.5 First cycle
SF1624 Algebra and Geometry 7.5 First cycle
SF1625 Calculus in One Variable 7.5 First cycle
SF1689 Basic Course in Mathematics 6.0 First cycle

Supplementary information

Due to pre-requisites for the mandatory courses the only real options for selecting courses in year 1-3 are the following:

 • ME1003 Industrial Economics can be replaced by a language course (N.B. ME1003 is pre-requisite for some master programmes).
 • If the student is targeting a more hardware/physics oriented master programme it is recommended to take SF1626 Calculus in Several Variable. If the student is targeting a more software master programme one can select DD1351 Logic for Computer Science.

The application for degree is reviewed according to the study programme.

Language Courses

The language courses offered by KTH in asian and european languages can be selected as elective courses (N.B. not courses corresponding to entry requirements for the programme). Information about the language courses can be found at www.kth.se/language.

Year 2

Mandatory courses (15.0 credits)

Course code Course name Credits Edu. level
II1304 Engineering Skills for ICT 7.5 First cycle
IK1203 Networks and Communication 7.5 First cycle

Conditionally elective courses

Course code Course name Credits Edu. level
DD1351 Logic for Computer Scientists 7.5 First cycle
ID1019 Programming II 7.5 First cycle
ID1020 Algorithms and Data Structures 7.5 First cycle
II1305 Project in Information and Communication Technology 7.5 First cycle
IV1303 Modern Software Development 6.0 First cycle
ME1003 Industrial Management, Basic Course 6.0 First cycle
SF1626 Calculus in Several Variable 7.5 First cycle
SK1118 Electromagnetism and Waves 7.5 First cycle

Supplementary information

Due to pre-requisites for the mandatory courses the only real options for selecting courses in year 1-3 are the following:

 • ME1003 Industrial Economics can be replaced by a language course (N.B. ME1003 is pre-requisite for some master programmes).
 • If the student is targeting a more hardware/physics oriented master programme it is recommended to take SF1626 Calculus in Several Variable. If the student is targeting a more software master programme one can select DD1351 Logic for Computer Science.

The application for degree is reviewed according to the study programme.

Language Courses

The language courses offered by KTH in asian and european languages can be selected as elective courses (N.B. not courses corresponding to entry requirements for the programme). Information about the language courses can be found at www.kth.se/language.

 

Year 3

Mandatory courses (43.5 credits)

Course code Course name Credits Edu. level
AG1815 Sustainable Development, ICT and Innovation 7.5 First cycle
ID1206 Operating Systems 7.5 First cycle
II1304 Engineering Skills for ICT 7.5 First cycle
II143X Degree Project in Information and Communication Technology, First Cycle 15.0 First cycle
SF1912 Probability Theory and Statistics 6.0 First cycle

Optional courses

Course code Course name Credits Edu. level
DD2350 Algorithms, Data Structures and Complexity 9.5 Second cycle
DD2352 Algorithms and Complexity 7.5 Second cycle
DD2372 Automata and Languages 6.0 Second cycle
DD2401 Neuroscience 7.5 Second cycle
EL1000 Automatic Control, General Course 6.0 First cycle
EQ1110 Continuous Time Signals and Systems 6.0 First cycle
EQ1120 Discrete Time Signals and Systems 6.0 First cycle
IC1007 Human-computer Interaction: Principles and Design 7.5 First cycle
ID1212 Network Programming 7.5 First cycle
ID1214 Artifical Intelligence and Applied Methods 7.5 First cycle
ID1217 Concurrent Programming 7.5 First cycle
ID1354 Internet Applications 7.5 First cycle
ID2201 Distributed Systems, Basic Course 7.5 Second cycle
ID2202 Compilers and Execution Environments 7.5 Second cycle
ID2213 Logic Programming 7.5 Second cycle
ID2216 Developing Mobile Applications 7.5 Second cycle
IE1202 Analog Electronics 7.5 First cycle
IH1611 Semiconductor Devices 7.5 First cycle
IK1552 Internetworking 7.5 First cycle
IK2206 Internet Security and Privacy 7.5 Second cycle
IS2202 Computer Systems Architecture 7.5 Second cycle
IV1013 Introduction to Computer Security 7.5 First cycle
IV1350 Object Oriented Design 7.5 First cycle
IV1351 Data Storage Paradigms 7.5 First cycle
ME2015 Project Management: Leadership and Control 6.0 Second cycle
ME2063 Team Leadership and Human Resource Management 6.0 Second cycle
SF1546 Numerical Methods, Basic Course
En av SF1546, SF1547 får ingå i examen.
6.0 First cycle
SF1547 Numerical Methods, Basic Course
En av SF1546, SF1547 får ingå i examen.
6.0 First cycle
SG1102 Mechanics, Smaller Course 6.0 First cycle
SH1011 Modern Physics 7.5 First cycle

Conditionally elective courses

Course code Course name Credits Edu. level
DD1351 Logic for Computer Scientists 7.5 First cycle

Supplementary information

Due to pre-requisites for the mandatory courses the only real options for selecting courses in year 1-3 are the following:

 • ME1003 Industrial Economics can be replaced by a language course (N.B. ME1003 is pre-requisite for some master programmes).
 • If the student is targeting a more hardware/physics oriented master programme it is recommended to take SF1626 Calculus in Several Variable. If the student is targeting a more software master programme one can select DD1351 Logic for Computer Science. 

The application for degree is reviewed according to the study programme.

Language Courses

The language courses offered by KTH in asian and european languages can be selected as elective courses (N.B. not courses corresponding to entry requirements for the programme). Information about the language courses can be found at www.kth.se/language.

 

Year 4

Supplementary information

Kompletterande information årskurs 4-5:

Årskurs 4-5 på civilingenjörsprogrammets inriktningar motsvarar årskurs 1-2 på ett masterprogram. För detaljinformation om masterprogrammen och ingående kurser se respektive masterprograms beskrivning på KTHs webb http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning.

Masterprogrammen omfattar 120 högskolepoäng. Av dessa är 30 hp för examensarbetet och 90 hp kurser. Civilingenjörsstudenter skall läsa minst 60 hp teknikkurser på avancerad nivå av master programmets kurser inklusive en kurs i forskningsmetodik (t.ex. II2202) för att kunna räkna det till inriktningen. OBS! Endast en kurs i forskningsmetodik kan ingå i examen.

För att få läsa Industriell ekonomi (TINEM) som inriktning gäller följande (för att examensordning och högskoleförordningens krav för examen skall uppfyllas):

 • minst 60 hp kurser inom TINEM måste läsas.
 • minst 30 hp teknikkurser ur de obligatoriska kurserna på ett av följande masterprogram måste läsas: Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Kommunikationssystem (TCOMM), Inbyggda system (TEBSM).
 • Exjobbet på avancerad nivå måste vara kvalificerat både som exjobb på TINEM och som exjobb inom CINTEs teknikområde.
 • Examensarbetet och valet av teknikkurser skall, i fallet att vald master är TINEM, godkännas innan de påbörjas av både programansvarig för TINEM och för CINTE. Detta görs i en så kallad individuell studieplanering.

De olika masterprogrammen har olika kurser som förkunskapskrav. Detta betyder att studenten kan behöva utnyttja utrymmet för valfria kurser i årskurs 3 för att läsa kurser som ger behörighet till respektive masterprogram. De behörighetsgivande kurserna listas på programwebben, https://www.kth.se/social/program/cinte/page/behorighetskrav-samt-rekommenderade-fork/.

För varje masterprogram baseras de behörighetsgivande kurserna på antagandet att studenten läst samtliga obligatoriska kurser i årskurs 1-3 samt följande villkorligt valfria kurser:

”IT blocket”:

 • Samtliga kurser.

”MatNat blocket”:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys
 • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära.

Urvalet av valbara masterprogram kan förändras då KTH:s programutbud på mastersnivå förändras. Erasmus Mundus program där KTH medverkar kan, efter godkännande från programansvarig, också utgöra inriktning. för Erasmus Mundus programmen finns inga garantiplatser utan dessa måste sökas till i konkurrens med andra sökande. För närvarande utgör följande masterprogram möjliga inriktningar:

För närvarande mappas följande masterprogram för CINTE:

 • Datalogi (TCSCM)
 • ICT Innovation (TIVNM)
 • Information- och nätverksteknologi (TINNM)
 • Inbyggda system (TEBSM)
 • Industriell ekonomi (TINEM)
 • Interaktiv medieteknik (TIMTM)
 • Kommunikationssystem (TCOMM)
 • Maskininlärning (TMAIM)
 • Medicinsk teknik (TMLEM)
 • Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
 • Systemteknik och robotik (TSCRM)

Studenter kan vara behöriga att läsa andra masterprogram inom KTH. Om en student vill läsa ett annat masterprogram än de listade som sin inriktning skall samråd ske med programansvarig för IT-programmet.

Year 5

Mandatory courses (7.5 credits)

Course code Course name Credits Edu. level
II2202 Research Methodology and Scientific Writing
Or equivalent.
7.5 Second cycle

Supplementary information

Kompletterande information årskurs 4-5:

Årskurs 4-5 på civilingenjörsprogrammets inriktningar motsvarar årskurs 1-2 på ett masterprogram. För detaljinformation om masterprogrammen och ingående kurser se respektive masterprograms beskrivning på KTHs webb http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning.

Masterprogrammen omfattar 120 högskolepoäng. Av dessa är 30 hp för examensarbetet och 90 hp kurser. Civilingenjörsstudenter skall läsa minst 60 hp teknikkurser på avancerad nivå av master programmets kurser inklusive en kurs i forskningsmetodik (t.ex. II2202) för att kunna räkna det till inriktningen. OBS! Endast en kurs i forskningsmetodik kan ingå i examen.

För att få läsa Industriell ekonomi (TINEM) som inriktning gäller följande (för att examensordning och högskoleförordningens krav för examen skall uppfyllas):

 • minst 60 hp kurser inom TINEM måste läsas.
 • minst 30 hp teknikkurser ur de obligatoriska kurserna på ett av följande masterprogram måste läsas: Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Kommunikationssystem (TCOMM), Inbyggda system (TEBSM).
 • Exjobbet på avancerad nivå måste vara kvalificerat både som exjobb på TINEM och som exjobb inom CINTEs teknikområde.
 • Examensarbetet och valet av teknikkurser skall, i fallet att vald master är TINEM, godkännas innan de påbörjas av både programansvarig för TINEM och för CINTE. Detta görs i en så kallad individuell studieplanering.

De olika masterprogrammen har olika kurser som förkunskapskrav. Detta betyder att studenten kan behöva utnyttja utrymmet för valfria kurser i årskurs 3 för att läsa kurser som ger behörighet till respektive masterprogram. De behörighetsgivande kurserna listas på programwebben, https://www.kth.se/social/program/cinte/page/behorighetskrav-samt-rekommenderade-fork/.

För varje masterprogram baseras de behörighetsgivande kurserna på antagandet att studenten läst samtliga obligatoriska kurser i årskurs 1-3 samt följande villkorligt valfria kurser:

”IT blocket”:

 • Samtliga kurser.

”MatNat blocket”:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys
 • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära.

Urvalet av valbara masterprogram kan förändras då KTH:s programutbud på mastersnivå förändras. Erasmus Mundus program där KTH medverkar kan, efter godkännande från programansvarig, också utgöra inriktning. för Erasmus Mundus programmen finns inga garantiplatser utan dessa måste sökas till i konkurrens med andra sökande. För närvarande utgör följande masterprogram möjliga inriktningar:

För närvarande mappas följande masterprogram för CINTE:

 • Datalogi (TCSCM)
 • ICT Innovation (TIVNM)
 • Information- och nätverksteknologi (TINNM)
 • Inbyggda system (TEBSM)
 • Industriell ekonomi (TINEM)
 • Interaktiv medieteknik (TIMTM)
 • Kommunikationssystem (TCOMM)
 • Maskininlärning (TMAIM)
 • Medicinsk teknik (TMLEM)
 • Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
 • Systemteknik och robotik (TSCRM)

Studenter kan vara behöriga att läsa andra masterprogram inom KTH. Om en student vill läsa ett annat masterprogram än de listade som sin inriktning skall samråd ske med programansvarig för IT-programmet.

Individual (IND)

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5