Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/

Kurslista finna här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/telfm/

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim/

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/

OBS!
Spåren Management och Hållbar utveckling innehåller, för Teknisk fysik, teknikkomplementära kurser vilket kan göra det svårt att ta ut en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik. Kontakta kansli SCI om du har frågor.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/

Kurslista finns här.

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsccm/

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tscrm/

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttfym/

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm/