Årskurs 2

Masterprogram, kärnenergiteknik (TNEEM), Utbildningsplan för kull HT13

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs 2.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret HT14/VT15. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.