Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Angående eventuellt extra examinationstillfälle

Publicerad 2022-03-18

Det underlag som KTH fått ta del av indikerar inte att det kommer behövas erbjudas extra examinationstillfälle för alla kurser som hade campusförlagd examination under tentaperiod 2, läsåret 21/22. Det kan dock finnas möjlighet för en skola att begära undantag om det efter omtentamensperioden visar sig att ett större antal studenter inte blivit godkända på någon eller några av programmets spärrkurser på grund av pandemin.

KTH har analyserat behovet av ett eventuellt extra examinationstillfälle för tentaperiod 2, som genomfördes i januari 2022. Anledningen var den då höga smittspridningen av covid-19 i samhället, som gjorde att en del studenter inte kunde delta på plats som planerat. I februari skapade THS ett formulär där alla studenter anonymt kunde dela med sig av sina tankar angående ett eventuellt extra examinationstillfälle. Totalt samlades det in 182 svar, vilket har varit till hjälp i KTH:s analys. 

KTH har gått igenom de inkomna svaren och analyserat hur deltagandet sett ut under de olika examinationerna. Utifrån analysen går det inte att se någon generell minskning av andelen deltagare under examinationerna i tentaperiod 2. Det finns till och med kurser som hade en betydligt högre andel deltagare jämfört med tidigare tillfällen. 

Med bakgrund av detta kommer KTH generellt sett inte lägga in extra examinationstillfälle för tentaperiod 2 utan hänvisar till omtentaperiod 2, 19-22 april. Anmälan till omtentaperioden är öppen till och med 31 mars. 

Spärrkurser och eventuell dispens 

En del studenter har uttryckt oro över spärrkurser, det vill säga kurser som måste klaras för att kunna komma vidare i respektive utbildning. Som student kan man ha gjort de övriga momenten i dessa kurser, men avstått från den skriftliga tentamen på grund av smittläget. I sådana fall kan det vara möjligt att skolornas grundutbildningsansvariga (GA) begär en extra examination för just dessa kurser. Alternativt kan GA väga in situationen som rådde under årsskiftet 21/22 om du som student ansöker om dispens för behörighet. Om du behöver dispens i samband med allmän och särskild behörighet, kontakta din studievägledare.